fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Americký soft-landing jako science fiction

0

Když včera Ministerstvo obchoduSpojených států vydalo zprávu o vývojiHDP za čtvrté čtvrtletí, zaznamenal jsem veskerzepozitivní reakce. Růst HDP totiž ve čtvrtémčtvrtletí nečekaně zrychlil na 3,5 % (ze 2 % ve 3.čtvrtletí). Očekávání se přitompohybovala v širokém pásmu 0 – 2 % a byla takpřekonána více než dvojnásobně. Okamžitě seobjevily hlasy o tom, že americká ekonomika zažije „měkképřistání“ a vyhne se tak recesi.

 

Změna složek HDP v % (na roční bázi)

US_2006_GDPtable.PNG 

Podíváme-li se nastrukturu vývoje HDP, zjistíme, že k pozitivnímreakcím příliš důvodů nemáme. Můžemenaopak s jistotou říci, že máme mnoho důvodů knegativním reakcím. Že spotřební výdajenemají s hospodářským růstem mnoho společného,asi nemusím sáhodlouze vysvětlovat. Tvrzení, žespotřeba není zdrojem růstu je tak samozřejmé, jakjen může být. A na růstu HDP se podílely vposledních třech čtvrtletích zejména spotřebnívýdaje domácností. Což o to, to bychom mohli zajistých podmínek interpretovat i pozitivně. Nebýtvšak skutečnosti, že úspory domácností jižpo dva roky soustavně klesají. Domácnosti tak čerpajíúspory, které představují zdroj hospodářskéhorůstu, a používají je na uspokojení současnéspotřeby. Na neočekávaném výsledku za čtvrtéčtvrtletí má lví podíl právě spotřeba, ato nejen domácností, ale také vlády. Cohůře, do „hry“ se vložily výrazně zejménavýdaje na obranu. Nárůst čistého exportu pakmnohem více než s rostoucí konkurenceschopnostísouvisí s projevy restriktivní měnové politiky.

Naopak jediná prorůstovákapitola HDP, tedy hrubé fixní investice, se vposledním čtvrtletí již velmi výrazněpropadly. Zásluhu na tom má sice zejménasplaskávající bublina na trhu nemovitostí(konec propadu zatím v nedohlednu), ale výraznězpomalily nebo dokonce klesly i ostatní investice.

US_2006_GDP.PNG 

HDP přitom popisuje menší částcelkové ekonomiky. Statistika pro zjištění vývojecelého hospodářství, tedy GDR (hrubýdomácí příjem), se bohužel publikuje až svelkým zpožděním. Avšak vývoj tzv. hrubýchinvestic, tedy celkových investic do výroby (včetněpoložky HDP hrubé fixní investice), je možné zdílčí investiční položky HDP odhadnout.Vzhledem k pozitivní korelaci obou veličin (tedy celkovýchhrubých a fixních investic, přičemž hrubéfixní investice jsou volatilnější než celkovéinvestice do výroby) můžeme říci, že se celkovéhrubé investice během celého roku rovněž postupněpropadaly. Lecos naznačují indexy výrobců, kterése dostaly v posledních dvou měsících minuléhoroku do zóny kontrakce (zejména automobilovýprůmysl je ve značném útlumu a vyžaduje si plošnourestrukturalizaci). Dalším faktorem naznačujícímklesající trend celkových investic je splasknutícenové bubliny na trzích základních kovů(mírný nárůst zaznamenává už jennikl) a rostoucí skladové zásoby kovů. Dalšímvýznamným faktorem jsou stále rostoucínedokončené objednávky (od začátku roku o 18%) a zásoby. To se projeví v následujícíchměsících v úpravách (poklesu) výrobya jde o signál, že zejména v podnikovéoblasti není dostatečná poptávka.

Jedinou možnou interpretacísoučasného stavu může být tvrzení, že pokudamerická ekonomika v recesi ještě není, dostala se večtvrtém čtvtletí minulého roku minimálněna její pomezí.

(podrobná analýzaamerické ekonomiky bude následovat během jara)

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.