fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Antimonopolní spor o Windows Vista začíná

0

Operačnísystém společnosti Microsoft s názvem Windows Vista, jehož vydání bylo jižponěkolikáté odloženo (naposledy na přelom letošního a příštího roku), ještěnení na světě a Evropská komise už s ním má problém. Jde tak o dalšípokračování dlouhodobého a hojně medializovaného sporu v oblasti ochranyhospodářské soutěže.

Stejně jakominule (v případě operačního systému Windows XP) evropský antimonopolní úřad,tedy Generální ředitelství Evropské komise pro soutěž v čele s komisařkou,Holanďankou Neelie Kroesovou, vyčítá softwarovému gigantovi přesně totéž, co jejádrem jejich již sedmiletého sporu. Jde o integraci nových komponent do vlajkovéhoproduktu společnosti Microsoft, operačního systému Windows. Zatímco v případěWindows XP šlo zejména o multimediální přehrávač Windows Media Player,tentokrát obavy Komise pramení ze zahrnutí internetového vyhledávače čiantivirového programu do systému Windows Vista. Podle komisařky Kroesové byprodej nového operačního systému včetně přidaných programů porušoval evropskápravidla hospodářské soutěže a je potřeba jej zakázat. Kroesová považovala zanutné o této skutečnosti zpravit Microsoft osobním dopisem. Její hrozbu neníradno brát na lehkou váhu, protože Microsoft byl již před dvěma lety za podobnéprovinění ztrestán pokutou ve výši 497 milionů Eur, zákazem integrace MediaPlayeru a povinností zveřejnit klíčové technické informace. (Ne)plnění tétoposlední sankce je předmětem právě probíhajících jednání mezi Microsoftem a Evropskoukomisí.

Zatímcoevropské autority soudí, že Microsoft Corporation soustavně zneužívá svéhodominantního postavení na relevantním trhu operačních systému k dobytí trhůostatních pomocí tzv. vázaného prodeje, z minulých (a potenciálních) rozhodnutíKomise je zřejmé, že evropské úřady brání základní podnikatelské svobodě –svobodě inovovat. Žádná autorita by neměla toto právo omezovat a zabraňovat takvývoji spotřebitelsky žádaných produktů. Microsoft je trestán za vylepšování svéhoproduktu při minimální dodatečných nákladech pro konečného spotřebitele, a tobez státních dotací či dokonce regulace. Komise také evidentně neberev úvahu, že komerční úspěch Microsoftu je výsledkem uživatelské důvěry aobrovského zájmu spotřebitelů o jeho produkty. Navíc je dosahován na trhu,který prochází dynamickým vývojem, soustavnými technologickými inovacemi a je podlouhá léta nepřetržitě vystaven ostré konkurenci.

Systém Vistabude finálním výsledkem dlouholetého výzkumu a vývoje společnosti Microsoft, mělby být její novou vlajkovou lodí a je očekáván nejen samotnými akcionáři tétofirmy, ale také hardwarovými producenty a ostatními výrobci softwaru, tedypřímými či nepřímými konkurenty Microsoftu. Probíhající spor budí dojem, že jevýsledkem jejich lobby proti Microsoftu, který se tímto způsobem (tedy mimosvobodný trh) pokoušejí porazit. Zároveň vyvstávají obavy, jak daleko ažv tržní regulaci hodlá Evropská komise zajít, když se neobává s předstihemvyhrožovat zcela konkrétním zákazem prodeje produktu, který ještě ani nespatřilsvětlo světa.

Ing. Patrik Paneš, katedra hospodářské politiky fakultynárodohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze & centrum prostudium konkurence Liberálního institutu v Praze.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.