Mises, L. von (1979) Hospodářská politika

0
Book Cover: Mises, L. von (1979) Hospodářská politika

Přednášky byly nahrávány a tyto nahrávky byly později přepsány španělsky hovořící sekretářkou. Manuskript jsem našla v pozůstalosti svého muže. Během čtení transkriptu jsem živě vzpomínala na jedi- nečný entuziasmus, se kterým Argentinci reagovali na slova mého muže. A zdálo se mi (jako neekonomovi), že tyto lekce přednášené laikům v Jižní Americe byly mnohem snazší na pochopení než mnohé Misesovy teoretičtěji zaměřené práce. Cítila jsem, že obsahují tolik cen- ného materiálu, tolik myšlenek důležitých pro dnešek i zítřek, že by měly být dostupné všem.

Share.

O autorovi

Komentáře nejsou k dispozici.

Stránky běží v testovacím režimu. Prosím, omluvte případné problémy.