fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Brazílie jako nový ráj pro investory? Jen opatrně

0

Důsledkem a zároveň dalším motorem brazilského hospodářství bylrapidní růst úvěrů. Ty umožnily firmám více investovat a domácnostemnavyšovat spotřebu. Brazilská centrální banka během dvou let snížilaosmnáctkrát úrokové sazby z 19,75 na 11,25 procenta. Podíl úvěrůsoukromého sektoru na HDP dosáhl skoro 35 procent – nejvíce za třináctlet. Prodeje osobních počítačů narostly meziročně o pětinu, prodeje auto třetinu.

Ekonomika Brazílie předstihne USA. To prohlásil na sklonku březnavenezuelský vládce Chávez. Takové „úvahy“ musí vyvolat přinejmenšímlehký úsměv na tváři. Ovšem i hlubší analýza ukazuje, že na slibnébudoucnosti Brazílie něco bude.

Už v roce 2003 předpovídali analytici Goldman Sachs Brazílii nadějnévyhlídky. Předpokládali vysoký potenciál čtyř nastupujících ekonomik:Brazílie, Ruska, Indie a Číny. Nejnovější zprávy jim dávají za pravdu.Brazilská ekonomika rostla v roce 2007 o 5,4 procenta. To je nejvíc zaposlední tři roky. Je to sice zhruba polovina růstu Indie nebo Číny, itak ale gigant Latinské Ameriky postupně dohání vyspělý svět. Podobnějako se to před desítkami let podařilo Japonsku a později napříkladJižní Koreji.

Přesvědčivá čísla, ale…

Zahraniční investice v roce 2007 meziročně vzrostly o 84 procent adosáhly tak rekordních 35 miliard dolarů. Očekává se, že letos vzniknev oficiálním segmentu ekonomiky 1,8 milionu nových pracovních míst.Brazílie profitovala i z rostoucích cen nerostných surovin. Pěstitelézemědělských komodit zase těží z růstu tržeb v důsledku dotačníchprogramů na produkci bioethanolu. Na to samozřejmě slyší investoři.Podle brazilského sdružení výrobců automobilů dosáhnou zahraničníinvestice v odvětví letos téměř pěti miliard dolarů.

Rozkvět ekonomiky ovšem paradoxně mohl brazilské hospodářství ipoškodit. Zmírnil totiž tlak na zkvalitňování podnikatelského prostředía právního rámce obecně. To je oblast, ve které může země ještě leccoszlepšit i ve srovnání s ostatními zeměmi regionu. V Chile nebo v Mexikuvznikne nová firma za jeden měsíc, v Brazílii za pětinásobnou dobu.Zkostnatělé instituce znesnadňují přizpůsobení ekonomiky změnám azvyšují náklady ekonomického vyrovnávání se s případnými šoky.

Ošidná minulost

Stavět očekávání dalšího vývoje jen na promítání minulého růstu jeobecně vždy ošidné. Neméně to jistě platí i v případě Brazílie.Uvolněná měnová politika nemůže trvat věčně, vedla by k příliš rychléinflaci. Sektory, které z úvěrového boomu dosud profitovaly, sotvaprožijí podobně razantní expanzi i v budoucnu. Rovněž nenípravděpodobné, že by stejně rychle rostly ceny nerostných surovin. Tybyly zatím hnány (donedávna) nezpochybňovaným dynamickým celosvětovýmrůstem. Výnosy v některých segmentech ekonomiky tedy v delším horizontupřinejmenším zpomalí tempo svého růstu, což ovlivní i hodnotupříslušných aktiv. Než tedy investoři využijí nesporný dlouhodobýpotenciál latinskoamerického obra, měli by dobře zvážit, jak budoujednotlivé parametry investice zapadat do skládanky jejich celkovéhoportfolia.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.