fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Bude pro Pražany Internet zadarmo?

0

Zítra (6.12.) bude rada města Prahy projednávat návrh projektu, který umožní připojení k internetu zdarma přes wi-fi technologii. Návrh staví modelu, který v současné době nabízí Praha 5 (www.praha5.net). Jedná se v současné době o 16 vysílačů, které pokrývají území Prahy 5 a na náklady rozpočtu městské části jsou poskytovány připojení k internetu (64Kbps) a realizována výstavba infrastruktury. Uživatel neplatí za připojení, ale musí si zajistit technické vybavení pro příjem (anténu).

 

Je jistě chvályhodné, jak se město stará o své občany a nabízí jim připojení k internetu zdarma, nicméně najdou se i méně pozitivní stránky s tímto související.

  • tato služba je nabízena za prostředky všech občanů ČR, ale je zřejmé, že všichni nemají k této službě přístup. Z tohoto pohledu se jedná nabídku diskriminační.
  • pro využití prostředků z broadbandového fóra, které jako první připadají na řadu, není možné financovat budování infrastruktury, protože to není účelem těchto prostředků. (Tato podpora je určena na výstavbu infrastruktury v odlehlých oblastech, kde nabídku nezajišťuje trh)
  • působení veřejného města na trhu není zcela bez dopadu na další subjekty. Z hlediska hospodářské soutěže má provozování této služby několik kritických míst. Např. dle již zmiňovaného broadbandového fóra a jeho podmínek použití veřejných dotačních prostředků je kritickým místem podpora z veřejných prostředků na úkor ostatních subjektů (pokud půjde o podporu přímo související se službami koncovým uživatelům…pokud by se tato podpora promítla do nižší ceny pro uživatele, čímž by došlo ke zvýhodnění příjemce dotace oproti konkurenčním subjektům”).

Jak ovlivní provozování této služby ostatní subjekty na trhu?

Praha je místem, kde existuje veliké množství subjektů, které poskytují připojení k internetu. Nejde tedy o oblast, která by byla z hlediska soukromého podnikání nerentabilní. Naopak, právě Praha je centrem zájmu většiny operátorů. Např. nově startující technologie UMTS oba provozovatelé nabízejí nejdříve v Praze a později plánují rozvoj i dalších lokalit.
Možnosti připojení k internetu v Praze jsou následující: ADSL, kabelové sítě, komerční poskytovatelé wifi, mobilní operátoři (CDMA, EDGE, UMTS), mikrovlnné připojení a satelit. Obchodní plány soukromých subjektů nepočítají ani nepočítali s konkurencí, která bude „podnikat“ s podporou veřejných prostředků. Tito všichni budou poškozeni a bude poškozena jejich investice.
Dokonce i vláda ČR „veřejné podnikání“ považuje za nevhodné
(V souladu s koncepcí Státní informační a komunikační politiky nepovažuje vláda za účelné, aby stát přímo zasahoval do aktivit privátních operátorů (pevných i mobilních) v oblasti vysokorychlostního přístupu, včetně budování jejich sítí (přístupových i páteřních), podílel se na nich finanční či jinou spoluúčastí, či dokonce sám budoval a provozoval přenosové sítě)

Podpora internetového připojení v Praze není nutná a dokonce bude mít za následek ukončení působení na trhu několika subjektů, kteří nebudou schopni přímo konkurovat. Proto všeobecný přínos takovéto aktivity ze strany města není zcela jednoznačný a není všem prospěšný. Ukončit podnikání a propustit zaměstnance z důvodu konkurence města není všeobecně prospěšná činnost. Pokud není všem prospěšný, je diskriminční a to není cílem veřejných aktivit, kterými by se město mohlo prezentovat.
Nechme se překvapit k jakému závěru zítra rada města dojde.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.