fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Česká pošta: Podle státu státní monopol se vším všudy

0

Fronty, neochotní úředníci za přepážkami, chaotické informace, nekvalitní a mnohdy drahé služby… Již hodnou řádku let si o tom cvrlikají i vrabci na střeše, poštovní monopol v českých zemích však stále platí. Zdá se, že neuspokojivost poštovních pořádků přinutila už i poštovního regulátora – Český telekomunikační úřad – přijít se sžíravou kritikou. Ale aby se neřeklo, publikoval ji v Poštovním věstníku hezky potichu a člověk na ní dnes může narazit maximálně tak náhodně při surfování na internetu. (Jaký kontrast představuje tato kritika k výročním zprávám České pošty posuďte sami.) Zdá se, že i sám mocný regulátor objevil základní mikroekonomické důsledky udělení státního monopolního privilegia. Povinné čtení pro všechny, kdo mají o fungování České pošty jakékoli iluze.

Z přibližně šedesátistránkového textu vybíráme:

V řadě případů bylo zjištěno, že pošta byla v době, kdy měla mít otevřeno, uzavřena. […] tento nešvar je u České pošty velmi rozšířen. […] Uzavření pošty přitom nebylo objektivně nezbytné. […]

Poměrně častá je nespokojenost zákazníků s dlouhou čekací dobou při obsluze. […] V zájmu zákazníků bylo České poště uloženo, aby hromadné podání (podání většího počtu poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek) bylo omezeno jen na menší část přepážek. […] Smysl tohoto požadavku však Česká pošta vůbec nepochopila. K jeho splnění přistoupila ryze formálním způsobem, který k dosažení zamýšleného cíle nevedl. […] Přitom existuje všeobecně rozšířený příklad, jak analogickou věc úspěšně řeší jiní podnikatelé (tzv. „rychlé“ pokladny v supermarketech). […]

Informace o právních podmínkách a o užití základních služeb jsou neúplné a nekvalitní. V řadě případů je zjevné, že správné informace neznají ani samotní pracovníci České pošty. […] Informační kampaně jsou uskutečňovány jen tehdy, jsou-li České poště výslovně nařízeny. I v těchto případech jsou však prováděny natolik formálně, že nemají očekávaný efekt. […]

Česká pošta nevěnuje svým zákazníkům odpovídající péči. Pokud došlo k drobným zlepšením, stalo se tak
až na výjimky jen proto, že jí tato zlepšení péče byla výslovně nařízena. […]

Z výsledků dohledu vyplývá, že Česká pošta poštovní tajemství v řadě různých situací porušuje. […]

Hlavními příčinami tohoto stavu jsou malý zájem o potřeby zákazníků, snaha řešit interní problémy České pošty na jejich úkor a špatná organizace práce.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.