fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Chcete na síť všech sítí, račte vstoupit.

0

Není možné nechat bez povšimnutí, jakým směrem se vyvíjí trhpřipojení k internetu v České republice za posledních několik let.Významné změny je možné spatřit cca od roku 2003-2004, kdy byl trh již 3 rokyotevřený pro vstup dalších subjektů na trh.

Podle zveřejněných informací se od 1.dubna zvýší rychlostina technologii ADSL, kterou používá nejvíce uživatelů v ČR. Můj odhad jecca 500.tis, ve kterém je uveden počet zákazníků alternativních operátorů avlastních O2. Ještě v roce 2005 byla základní rychlost připojení přestechnologii ADSL 128Kbit/s, dnes (tedy od 1.dubna) by se minimální rychlostměla zvýšit na 2Mbit/s a to je možné hodnotit jako velmi významný posun.

Existují však technická omezení, která mohou způsobit, žeADSL v dané lokalitě není dostupné a nebo jeho rychlost není možné zvýšit.Pro takové uživatele nejsou dveře do sítě sítí zavřeny. Existují další možnéřešení. Technologicky podobným substitutem je kabelová síť. Její pokrytí neníveliké, ale to je věc samotných kabelových operátorů, kteří plánují rozšířenísítě. Jejich nabídka je obdobná jako na ADSL, ale ceny o trochu nižší (např.UPC). Další možností, jak se připojit na po „drátech“ je svět optiky (optickýchvláken), které nabízejí mnohem vyšší přenosové rychlosti. V současné době jemi známa jen nabídka společností NETBOX a 802.cz. U těchto nabídek platízejména to, že je zde velká „value for money“. Nabídka „po drátech“ je široká akaždý operátor se jistě snaží najít si svůj kousek trhu a co nejvíce zákazníků,tomu je přizpůsobena i nabídka. Do jisté míry podobná, ale také velmispecifická.

Avšak zde není možné skončit, svět drátů byl v průběhučasu doplněn světem neviditelných vln, které se šíří vzduchem. A tak semožnosti připojení k síti sítí obohatily o mobilní technologie jako jeUMTS nebo CDMA a specifikem pro ČR (WiFi sítí). Zejména u CDMA platí, že jejmůžeme považovat za dobrý substitut drátů. Ceny i parametry jsou dostatečné apostaveny konkurenčně. Zatím je to výhradní pole O2, ale změna je již na cestěv podobě dalšího mobilního operátora na trhu. U UMTS je vývoj poněkudpesimističtější. Ačkoliv má tato technologie dobré parametry a umožňujerychlosti v Mbit/s její rozvoj je pozastaven. Můžeme pouze odhadovat, žetrh nedospěl tak daleko, aby se vyplatilo investovat do rozvoje této sítě aočekávat rozumnou návratnost investice (jen ceny za licence se pohybovalyv řádech miliard Kč).

U Wifi sítích bylo napsáno mnoho, počet uživatelů seodhaduje na 300tis. Podle zkoumání Bruselu by to bylo cca 60% z celéEU,což je velmi pozoruhodné. Ať se statistiky mýlí nebo nemýlí je tokonkurenční technologie, která je většinou poskytována jednotlivýmispolečnostmi lokálně.Ceny jsou postaveny většinou konkurenčně a přístupovérychlosti rostou společně s poptávkou zákazníků.

Jak bylo uvedeno výše „dveře do světa“ jsou otevřeny prokaždého, nabídka je široká. Za různou kvalitu je požadována různá cena.V dubnu je možné očekávat rozšíření nabídky na technologii ADSLs tím, jak se alternativní operátoři chopí velkoobchodní nabídkybitstreamu O2, která umožňuje postavit si vlastní službu s datovýmilimity, rychlostmi a agregací.

Existují však stále otevřené otázky, ne které se pokusímnajít odpověď.

Velmi často se diskutuje objem datových limitů na ADSL akabelu. Chování většiny zákazníků je takové, že 90% zákazníků na datový limitnedosáhne. Pro náročnější uživatele jsou jiné služby (které jsou přirozeněcenově posazené výše). Není možné očekávat, že operátor bude stavět nabídkupodle menšiny zákazníků. Každý počítá náklady a výnosy a musíme respektovat to,že se jedná o svobodné rozhodnutí každého operátora, jakou nabídku zvolí. Nikdonemá povinnost udělat nabídku podle požadavku zákazníka, existuje pouzedobrovolná nabídka.

Další otázkou je, proč není v té či jiné lokalitědostupná právě ta přístupová technologie. Sítě se rozšiřují podle poptávkyzákazníků. Není možné očekávat, že kvůli třem uživatelům bude nějaký operátorinvestovat náklady, které nebudou pokryty. I při rozšiřování sítě platípravidlo minimálně návratnosti investice. Podnikání není charita a investor sižádá zisk. V opačném případě se investice přesunou do jiných odvětví.

Pro fajnšmekry, kteří vědí, že v západní Evropě jižexistuje služba Naked DSL (tedy ADSL bez hlasové služby) se pokusím odhadnoutcenu za tuto službu. Pronájem holé infrastruktury je dnes za 360Kč za měsíc.Tarif Mini pro účely ADLS je za cenu 299Kč za měsíc. Můj osobní názor je, žeNaked DSL bude za cenu 399 Kč (za ADSL) + cca 300Kč (za přístup do sítě.Celkemtedy 700Kč (bez DPH) / 830Kč (s DPH). Hodnocení výše této ceny nechám načtenáři.

Pokud je volný vstup do odvětví (od roku 2001), tak vždyexistuje možnost, aby se nespokojený zákazník stal podnikatelem, který na trhuvidí prostor, který čeká na zaplnění právě tou pravou nabídkou. Investoval dosvé sítě a nabídl svým zákazníkům právě ty služby, které na trhu chybí a stalse tak dalším konkurentem na trhu. I pro tento trh platí pravidlo, že cena jestanovena v takové výši, kterou unesou zákazníci a dovolí konkurence.

Jak je možné vysvětlit to, že přímý a největší konkurent O2,což je společnost UPC, vlastnící největší kabelovou sít s cca milionemzákazníků, doposud nereagovala na oznámené zvýšení rychlostí na ADSL? Přesnédůvody znají jen v UPC, ale jedno z možných vysvětlení je takové, žeUPC čeká na reakci trhu. Zvýšení rychlosti jistě vyvolá investice do rozšířeníkapacity sítě a je otázkou, zda bude reakce zákazníků dostatečná pro pokrytíinvestice. Možná i z tohoto důvodu se u UPC bude zvyšovat rychlost ažv polovině roku 2007.

Nabídka připojení k internetu v ČR je široká,existuje více řešení a každý si může vybrat. Pokud není nabídka odpovídajícípoptávce, vzniká prostor pro vstup na trh a tento prostor zaplnit vlastníslužbou. Podněty pro dynamický charakter konkurence existují a záleží nacharakteru poptávky a nabídky, jakým směrem se bude vývoj ubírat.

Vaše náměty a připomínky k tomuto příspěvku posíljete na mail cisar „na“ libinst.cz

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.