fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Čína si kupuje Západ

0

Zachraňuje americký rozpočet a nezaměstnanost vEvropě

Čínské zboží zaplavuje od vstupuČíny do Světové obchodní organizace v roce 2001 svět a okrádá Evropu iSpojené státy o pracovní místa, zní stížnosti politiků a odborářů z oboustran Atlantiku. Je potřeba proti tomu zasáhnout. Skutečnost je ale trochujiná: Dynamika čínských dovozů je v posledních letech vyšší než u vývozu, Čínazačíná masivně investovat v zahraničí včetně Západu a významně přispívá krůstu světového hospodářství a omezeníobchodu s Říší středu by se mohlo citelně dotknout i Evropy.

Politiky ve vyspělých zemíchvyděsilo především zrušení cel na textil a oděvy na začátku letošního roku. Zaprvní čtyři měsíce letošního roku díky tomu Čína zdvojnásobila svůj vývoz. Vpolovině května proto USA omezily dovoz textilu z Říše středu – čínsképodniky mohou dovézt pouze o 7,5 % více zboží než v loňském roce. Podtlakem Západu kapitulovaly v červnu dokonce i samotné čínské úřady arozhodly, že se pokusí omezit vývoz a zavedly u téměř sta druhů zboží vysokáexportní cla. I přes to se situace neuklidnila a na obchodní frontě panujenikoliv mír, ale ozbrojené příměří.

Američané vytýkají Číně, žezískává „nespravedlivou“ výhodu tím, že uměle udržuje kurz svojí měny vůčidolaru na nízké úrovni. Její zboží je pak laciné a snadno se prodává veSpojených státech. Špatně nastavený kurs údajně vysvětluje čtvrtinu deficituvzájemné obchodní bilance. Jak ale politici ve Spojených státech k tomuto čísludospěly je záhadou. I když je pravděpodobné, že v případě uvolnění kurzučínského juanu by jeho hodnota vzrostla, nikdo nemůže určit přesně o kolik.Pokud by došlo k jeho posílení například o 20 procent, a tohle číslo jereálné, podle šéfa americké centrální banky Allana Greenspana by se vevzájemném ochodu s Čínou v podstatě nic nezměnilo.

Evropané zase obviňují Čínuz toho, že její vývoz najednou příliš vylétl vzhůru a ničí tradičníprůmysl na starém kontinentu. Firmy ale věděly několik let dopředu, žek uvolnění cel s Čínou dojde, a nejde tedy o žádný nečekaný zvrat.Část společností již předem přesunula výrobu do jiných levnějších zemí včetněČíny. Paradoxně tak nyní většinu čínských textilních vývozů do Evropy tvořízboží vyrobené v Evropany vlastněných továrnách nebo alespoňs evropskou značkou.

Košile versus stroje

Přesun části výrobydo Číny navíc není žádnou katastrofou a mezinárodní obchod nikoho nepoškozuje.Každá země má komparativní výhodu v určité výrobní oblasti. Vyspělejší zemězákonitě vyrábějí kapitálově náročné produkty jako jsou stroje, zatímcorozvíjející se země s levnou pracovní, jako Čína, vyrábějí na vývoz hlavněméně komplikované výrobky včetně ponožek a košil. Tomu odpovídá i skladbaČínských dovozů. Kromě surovin pro rychle rostoucí ekonomiku jde především opolotovary a stroje, které dnes tvoří více než polovinu importu a jejich dovozroste v poslední dekádě neuvěřitelným tempem 50 % ročně. Čína více dovážínež vyváží především z asijských zemí jako je Hong Kong, Japonsko a Korea.Přebytek vývozu nad dovozy z vyspělých západních zemí si Čína kompenzujenákupem cenných papírů a investicemi do místních podniků. Nejenže čínskácentrální banka utratila stovky miliard dolarů za americké státní dluhopisy atím de facto platí schodky amerického státního rozpočtu, ale Číňané jen minulýrok investovaly v zahraničí skoro čtyři miliardy dolarů a dávají tak prácitisícům občanů Západu. Lenovo Group koupila počítačovou divizi IBM, TCL sestala největším výrobcem televizorů na světě a její konkurent, Changhong, uvažujeo investici v České republice. Masivní omezení čínských dovozů by tak znamenalonejen dražší košile, ale i konec těchto investic a tím i snížení počtupracovních míst. Jde o dvě strany téže mince a vidět jen jednu z nich vede kchybnému uvažování.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.