fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Co nahradí „měděnou“ telefonii?

0

Telefonování – služba, která od dob vynálezu telefonu A. G. Bellem v roce 1876 a založení první telefonní společnosti Bell Telephone Company v roce 1877, umožnila do té doby nebývalou výměnu informací, vytvoření nespočetně možností soukromých interakcí a bezpochyby měla i značný vliv na celkový světový hospodářský rozvoj. Za svou více jak stoletou historii samozřejmě prošla telefonie různými vývojovými stádii.

Dávno pryč jsou doby, kdy bylo telefonování záležitostí pouze těch nejmajetnějších. Pamatujeme také doby, kdy již sice bylo telefonování přístupné téměř každému, na druhou stranu však bylo považováno za službu poskytovanou tzv. přirozeným monopolem, protože duplicita sítí byla uznávána za neekonomickou, a vyžadovalo tedy jeho státní vlastnictví nebo přinejmenším regulaci. Poté co jsme připustili, že technologický pokrok je a vždy bude rychlejší než jakákoli reakce regulace, jsme poznali, co je to „mobilní“ telefonování, které dnes představuje značnou část telefonního trhu, a po dosavadních monopolních měděných linkách „pevné“ telefonní sítě se začaly prohánět impulsy alternativních operátorů. Říkáme si, co asi přijde dál?

V našem stručném přehledu jsme však zcela opomněli význam internetu. VoIP (Voice over Internet Protocol), neboli telefonování přes internet, je totiž mnohými odborníky považováno za další vývojové stádium telefonování a také za náhradu stávajícího telefonování po pevných telefonních linkách.

Po několika letech pohlížení na VoIP jako na novátorskou technologii se širokým, ale neprověřeným využitím, se VoIP začíná stávat středem zájmu světových telekomunikačních trhů. Tato technologie již přilákala milióny uživatelů a poměrně razantně útočí na tradiční business model telefonování. Podle výzkumné společnosti eMarketer, dosáhl v loňském roce v USA počet klientů VoIP 5,2 miliónu (pozn. autora: přibližně 3 % klasických telefonních stanic podle údajů OECD), v příštím roce by měl dosáhnout 15,1 miliónu a pro konec roku 2010 se předpokládá nárůst na 32 miliónů (to by mělo představovat téměř 40 % domácností s širokopásmovým internetovým připojením). Jiná výzkumná společnost TeleGeography pro rok 2010 odhaduje v USA relativní tržní podíl ve výši 25 % tradičních telefonních stanic. V Evropě, na Středním Východě a v Africe dosáhl podle společnosti Infonetics Research v roce 2005 počet uživatelů VoIP celkem 9 miliónů a do konce roku 2006 by měl vzrůst na 13,2 miliónu.

Co je na VoIP technologii tak přitažlivé, že jsou spotřebitelé ochotni zrušit své tradiční pevné telefonní stanice a přesunout další ze svých aktivit (vedle elektronické komunikace, nakupování, čtení novin, vzdělávání, …) na internet? Proč jsou poskytovatelé VoIP telefonie ochotni podstoupit podnikatelské riziko nové technologie? Není to nic jiného než známý mechanismus trhu – cena. Internetové připojení totiž dospělo do takové úrovně, že rychlost potřebná ke kvalitnímu přenosu hlasu je dnes již bez problému dostupná každému. Náklady pro přenos hlasu po Internetu jsou mnohem nižší než přes tradiční pevnou telefonní síť. S dosavadní technologií přenosu telefonní společnosti využívaly vlastní pevnou síť a drahá zařízení, která směřovala telefonáty přes řadu switchů až do místa určení.Pomocí IP technologie je hovor rozdělen do malých datových paketů a poté doručen do místa určení. Místo výstavby a spravování vlastních sítí, používají VoIP poskytovatelé infrastruktury Internetu, což je samozřejmě mnohem levnější a vysvětluje i nižší ceny telefonních hovorů pro koncové uživatele. Telefonování se tak vlastně stává jen dalším způsobem, jak využívat Internet, za který již lidé stejně platí a který i nadále skrývá obrovský potenciál dalších a dalších podnikatelských záměrů a služeb.

Samozřejmě, že existují i překážky tohoto konceptu. Zásadní podmínkou VoIP technologie je nutnost mít přístup k vysokorychlostnímu internetovému připojení a z toho vyplývající požadavek na funkčnost připojení. Penetrace širokopásmového internetu se pak stává logickým omezením růstu trhu VoIP telefonie. Některé společnosti poskytující širokopásmové internetové připojení však v poslední době přicházejí s nabídkami, které v sobě již mají integrované VoIP řešení a funkcionalitu explicitně propagují. Snaží se tak ovlivnit tu skupinu spotřebitelů, která považuje platbu za internetové připojení, vedle pevné telefonní stanice, jako další fixní výdaj za telekomunikační služby, a nabídnout jí nikoliv jen rozšíření stávajících komunikačních možností, ale zároveň jejich substitut. Jedním paušálem za širokopásmové internetové připojení, jehož výše se v současné době pohybuje v případě ADSL od 400,- CZK/měsíc (512 kbps), WiFi od 300,- CZK/měsíc (256 kbps), přípojek kabelové TV od 450,- CZK/měsíc (512 kbps) nebo CDMA 800,- CZK/měsíc (až 1Mbps), by pak mohla být zajištěna komunikace jak elektronická tak hlasová.

Pojďme se nyní krátce podívat na trh VoIP v České republice. Podle Zprávy Evropské komise z února 2006 byl k říjnu 2005 VoIP trh limitován přibližně 560 000 přípojkami širokopásmového Internetu, což představuje penetraci populace ca. 5,5 %. Čísla ze studie tehdy ještě Českého Telecomu jsou poněkud příznivější a hovoří a penetraci populace ke konci roku 2005 přibližně ve výši 7,2 %. Pokud srovnáme cenové nabídky společností nabízejících služby tradiční telefonie a nabídky společností nabízejících VoIP telefonii, dojdeme k jasně nižším cenám VoIP služeb, ať už se jedná o paušální poplatky nebo hovorné.

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě racionálního uvažování spotřebitele nebudou moci klasické telefonní linky v dlouhodobém horizontu VoIP telefonii konkurovat a trend rušení pevných telefonních stanic bude ať už z důvodu pozbytí potřebnosti vzhledem k mobilní telefonii nebo z důvodu levnějšího VoIP substitutu pokračovat.

Dosavadní poskytovatelé „pevných“ telefonních služeb, včetně Telefónica O2 Czech Republic, se s tímto trendem sice budou muset smířit, nicméně nemůžeme očekávat, že se zcela vzdají. Logickým krokem bude, že tyto společnosti začnou rovněž poskytovat služby založené na VoIP technologii. Každý podnikatelský subjekt je si totiž vědom, že je mnohem levnější si stávající zákazníky udržet, než je později znovu získávat.

Pro Telefónica O2 to však bude znamenat tlak na snížení nebo dokonce zrušení paušálního poplatku za telefonní linku, protože v opačném případě by Telefónica O2 podrážela nohy sama sobě. Vzhledem k tomu, že nyní bude možné uskutečnit telefonní hovor i bez klasické pevné telefonní sítě (a to levněji), může se stát, že klienti, kteří využívali telefonní linku současně k širokopásmovému internetovému připojení ADSL s tím, že museli přece stejně (pokud potřebovali telefonovat) platit paušální poplatek za používaní telefonní stanice, začnou migrovat k alternativním technologiím přenosu dat jako jsou např. rozvody kabelové TV nebo WiFi, protože již klasickou telefonní stanici potřebovat nebudou. Tím tak budou ruku v ruce klesat jak počty telefonních přípojek, tak počty ADSL přípojek. Pokud i Telefónica O2 začne poskytovat telefonii pomocí VoIP technologie, ale nesníží či nezruší paušální poplatek za používání telefonní stanice, povede to dokonce k přímému optickému zdražení její služby ADSL připojení. Cena za tuto službu se sice již nyní skládá z odpovídajícího paušálu za ADSL připojení a z paušálního poplatku za používání telefonní stanice, ale vzhledem k tomu, že nyní spotřebitelé stanici používají i k telefonování, tento fakt příliš nevnímají. Pokud by Telefónica O2 snížila poplatek za používaní telefonní stanice, vedlo by to samozřejmě k rychlejšímu růstu penetrace širokopásmového internetového připojení a zároveň růstu potenciálu trhu VoIP telefonie, čímž se by kruh uzavřel.

Ptáte se, co bude dál? Nedalekou budoucností může být tzv. „wireless VoIP“ technologie, neboli VoIP technologie provozovaná pomocí WiFi hotspotů, které jsou, jak je známo, v České republice mimořádně rozšířené. VoIP pak již nebude pouze konkurencí pro pevné telefonní linky, ale stane se i přímým substitutem mobilní telefonie.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.