fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

ČSSD s komunisty prosadila zákaz „privatizace“ nemocnic

0

Podle této zprávy se poslancům ze sociální demokracie ve skvostné souhře s komunisty a čtyřmi lidovci podařilo prosadit zákaz změny právní formy nemocnic na obchodní společnosti, čímž má být zabráněno „hrozbě jejich privatizace“ a „vytunelování“ (mimochodem, poslanci z Unie svobody, kteří se kdysi s oblibou chvástali tím, že jsou „nejliberálnější“ českou politickou stranou, se hlasování o tomto návrhu zdrželi).

Stalo se tak na základě pozměňovacího návrhu poslance Krákory (ČSSD) k vládnímu návrhu zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí (sic!). Na základě tohoto pozměňovacího návrhu má být do zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vložena do ust. § 17 tato věta:

„Příspěvkovou organizaci, jejímž předmětem činnosti je poskytování zdravotní péče, nelze přeměnit na obchodní společnost.“

Vášnivou a intelektuálně nesmírně podnětnou diskusi, jež se ve sněmovně při této příležitosti rozpoutala, si zájemci masochistického ražení mohou důkladně prostudovat prostřednictvím stenozáznamu zde (3. listopad 2004) a zde (5. listopad 2004).

Začínám mít silný dojem, že nástup Stanislava Grosse na český trůn -er, pardon, chci říci na premiérský post, s sebou přináší ještě větší míru iracionality, demagogie a populismu v českém politickém rybníce, než tomu bylo doposud.

Posuďte sami: ČSSD nejprve převede vysoce zadlužené a špatně hospodařící nemocnice na kraje, aniž by krajům zajistila adekvátní prostředky na jejich financování, následně pak vyvolá hysterickou kampaň hraničící až s nepříčetností, když zjistí, že kraje se z pochopitelných důvodů snaží aspoň zčásti tohoto břímě zbavit prostřednictvím „privatizace“ některých nemocnic.

Navíc je třeba podotknout, že samotnou změnu právní formy nemocnice z příspěvkové organizace na obchodní společnost jako takovou v žádném případě  nelze označit za „privatizací“. Pokud by kupř. majoritním majitelem akcií takové nemocnice, a.s. zůstal kraj, pak tento stav sotva má něco společného s privatizaci.

Máme zde podstatu dnešní politiky v kostce: soustavná snaha co nejvíce zamlžit vlastní neschopnost a pokud možno přesunout odpovědnost za vlastní jednání na někoho jiného (v podání socialistů nejčastěji na „ziskuchtivé kapitalisty“ apod.). Aneb zloděj volá: chyťte zloděje!

Zbývá jen dodat, že i kdyby tento návrh úspěšně prošel legislativním procesem (navzdory pravděpodobnému nesouhlasu Senátu a prezidentskému vetu), dohru bude mít u Ústavního soudu, neboť představitelé krajů jej považují za protiústavní zásah do práv územní samosprávy.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.