fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Dejte peníze i proti vstupu do EU

0

Vláda vyslovila souhlas se senátním návrhem zákona, podle kterého bymohli občané již v příštím roce hlasovat v referendu o vstupu Česka doEvropské unie. V případě schválení poslaneckou sněmovnou občané získajínový demokratický institut jak ovlivnit politické rozhodnutí, ale…..Vláda požaduje vyčlenit ze státního rozpočtu na rok 2003 celkem 250mil. korun na propagaci vstupu do unie. Mimochodem, budou to prostředkyvynucené také od daňových poplatníků odmítajících integraci do EU.Povodně nepovodně, peníze se jistě někde najdou. Minimálně 40 mil.korun již bylo na tyto účely utraceno v minulosti, a to za billboardy,televizní a rozhlasové spoty, internetové stránky a provoz bezplatnéinformační linky o EU. Pokud šíření argumentů proti vstupu Česka doEvropské unie nebude dotováno taktéž sumou 250 miliónů korun, neboalespoň nedojde k zastavení státní propagandy, může být na hlasovacíchlístcích rovnou vytištěno „ANO“ a „JO“. Nebo lidové hlasovánínepořádejme a ať si úředníci za ušetřených 750 miliónů korun koupínějaké hezké formuláře nebo razítka.

Na základě jakých informací si občané vytváří názor na EU? Skorovýhradně na základě europropagandy vlády (eu–předpona mající významřeckého příslovce eu = libě, blaze) která si sama stanovila jako jednuze svých hlavních priorit přijetí Česka do EU. To jí ale znemožňuje býtneutrální a připustit kromě stavu libosti a blaženosti i rizika spojenáse členstvím v unii. V této oblasti rovněž selhávají veřejnoprávnímedia, placená opět i odpůrci integrace, která v souladu s vládnídoktrínou nevytváří prostor pro kritickou diskusi o EU. V opozicistojící euroskeptici naproti tomu disponují pouze svými soukromýmifinančními prostředky.

Na výzvu jedné z občanských iniciativ k přidělení 140 miliónů korun navedení kampaně proti vstupu do EU, reagovalo ministerstvo zahraničníchvěcí zajímavým tvrzením. Prý vzhledem k tomu, že ve volbách zvítězilypolitické strany, které podporují vstup do EU, dostala vládademokratickým (většinovým) způsobem mandát k provádění proevropsképolitiky, tedy rozhazování peněz všech daňových poplatníků na reklamuve prospěch EU. Nač tedy referendum? Bude to něco na způsobmanifestační volby kandidátů Národní fronty? Úřad vlády se k obdobnéžádosti postavil pěkně zpříma a v podstatě vyloučil možnost, že by státmohl poskytovat nevyvážené informace.

Mediální masáž ve prospěch EU organizovaná vládou, omezuje demokracii avede k domněnce, že se státní byrokracie rozhodla manipulovat veřejnémínění v zájmu svého splynutí s bruselskými soukmenovci. Kdyby se vobdobných podmínkách jednostranného zvýhodňování vládního „názoru“odehrávaly někde v Africe parlamentní volby, nebylo by to nicmimořádného. Ale tady, na prahu demokratické Evropské unie?

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.