fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Evoluce dlouhodobě vítězí nad revolucí

0

V těchto dnech je na návštěvě v České republice na pozvání Liberálního institutu Grigorij Javlinskij, který je předsedou ruského liberálního hnutí Jabloko. Jabloko je zároveň politickou frakcí, která má v současném ruském parlamentu více než dvě desítky členů. Grigorij Javlinskij při nedávných volbách ruského prezidenta obsadil třetí místo a podle propočtu ho podporuje více než 5 milionů občanů Ruské federace. Grigorij Javlinskij, někdy nazývaný “hašteřivým demokratem” získal ve velkých městech podstatně vyšší podporu než byl jeho celkový výsledek. Například v Moskvě to bylo celých 20 % a ve Vladivostoku 17 % voličů. Volila jej především populace s vyšším vzděláním.

Grigorij Javlinskij je pravděpodobně nejsilnější nositel liberálního myšlení, naplňování idejí svobody, soukromého vlastnictví, konkurence a vlády zákona v praxi v současném Rusku. Právě za rozvoj těchto hodnot mu byla včera udělena Výroční cena Liberálního institutu. Mimochodem tato cena byla udělena již po páté a jejími předchozími nositeli byli takové osobnosti jako jsou nositelé Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman a Gary Becker. Dále tuto cenu obdržel představitel neprogresivnější ekonomické reformy v osmdesátých letech Roger Douglas z Nového Zélandu a taktéž celebrita mezi světovými bankéři Hans Tietmeyer, bývalý šéf centrální banky Německa, který ji obdržel v loňském roce.

Grigorij Javlinskij při příležitosti udělení Výroční ceny Liberálního institutu přednesl přednášku “Rusko: trnitá cesta ke svobodě a právnímu státu”. V přednášce Grigorij Javlinskij mimo jiné zdůraznil, že pokud stát chce, aby jeho obyvatelstvo mělo prospěch z ekonomických reforem, musí se snažit snížit přerozdělování prostřednictvím státního rozpočtu, snížit daňové zatížení obyvatelstva, odbyrokratizovat ekonomiku, ale i celou společnost a umožnit rozvoj každé individuality. Role státu by měla být dána vytvořením právního rámce a vynucováním platnosti zákona v praxi. K řádnému fungování svobodné společnosti je potřeba, aby se rozhodující politické síly dohodly na společném postupu při nastolování a udržení principu demokracie a svobody.

Grigorij Javlinskij je jeden z mála současných ruských politiků, který se zcela otevřeně a jednoznačně postavil proti válce v Čečensku. Velmi zajímavý je i jeho přístup k některým mezinárodním institucím. Například jako jeden z mála ruských politiků nežádá pomoc Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Pokud by už taková pomoc byla poskytnuta, podmiňuje ji důrazným zaváděním ekonomických reforem postavených na soukromém vlastnictví a konkurenci.

Názory a představy Grigorije Javlinského v mnohém korespondují s moderními liberálními i konzervativními představami o fungování společnosti v 21. století, kdy “hybatelem” moderní společnosti je evoluční vývoj. Plody takových změn dozrávají sice dlouho a postupně, ale kořeny takové společnosti jsou hluboké a pevné. Těžko je pak může rozvrátit levá či pravá úchylka různých hnutí, jejichž členové spíše než duševní či fyzickou potencí vynikají uměním rozbíjet a ničit na ulicích, většinou jenom ve stádech, to co jiní postavili. Mnozí z nich by velmi rádi použili k prosazení svých zájmů revoluci. Před těmito “bourači” se slušný občan musí mít na pozoru. Prosím, aby čtenář nezaměňoval pouliční vandalismus za uplatňování zcela legitimního práva sdružovacího a shromažďovacího. Evoluce dlouhodobě vítězí nad revolucí.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.