fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Greenspanovo „doznání“

0

Poměrně značná částekonomů se shodne na tom, že rozvolněná měnovápolitika Greenspanova Fedu z let 2001-2004 měla velký podílna vzniku „umělé“ úvěrové expanze abubliny na trhu nemovitostí. Tento názor zastávajínejen ekonomové „rakouské“ školy – viz BobMurphy zde, anebo „BailoutReader“, který pro čtenáře připravil MisesInstitute. Totéž tvrdí i mnozí mainstreamovíekonomové včetně známého makroekonoma JohnaB. Taylora (viz jeho kontrafaktické scénářev článku Housingand Monetary Policy), TitoBoeri a Luigi Guiso (viz jejich příspěvekThe subprimecrisis: Greenspan’s Legacy), jakož i takovílevicově ladění ekonomové jako JosephStiglitz a PaulKrugman. Tito a mnozí další ekonomové setedy shodují, že Fed v inkriminované době drželúrokové sazby „příliš dlouho přílišnízko“, a tím výrazně zadělal na dnešnípotíže. Naproti tomu, Alan Greenspan svůj podíl nasoučasné situaci opakovaně výslovně popřel (viznapř. zde;srovnej též reakci Stefana Karlssona zde).

Proto jsem se skoro lekl, co se toprobůh děje, když jsem narazil na titulek čerstvéhočlánku v New York Times, jenž začínáslovy „Greenspan Concedes Error …“ Ukazuje se však, žeGreenspan ve skutečnosti doznává poněkud odlišnouchybu. Prý nyní lituje toho, že byl přílišzaslepen vírou v laissez-faire a nepokusil se víceregulovat transakce s finančními deriváty, zejm. swapyúvěrového selhání (credit defaultswaps):

„Učinil jsemchybu, když jsem předpokládal, že je to vlastnízájem firem, obzvláště bank, co zajišťuje, že jsounejlépe schopny chránit své akcionáře ahodnotu jejich akcií.“

Co dodat? Snad jen to, že Greenspanpatrně již definitivně ztratil veškerou kredibilitu, jížkdy v očích odborné či laické veřejnosti měl.Ostatně, u liberálně laděných jedinců pozbylněkdejší učedník Ayn Rand a autor článkuZlato a ekonomickásvoboda důvěryhodnosti již dávno: v tomto směrunelze než doporučit tento Rothbardův trefnýa výstižný portrét Alana Greenspana (s nímžse Rothbard znal osobně ještě z dob, kdy oba dva navštěvovalisemináře Ayn Rand) z roku 1987. Jedno je jisté:člověk, který by vskutku pevně zastával principlaissez – faire (a nikoli jen na „abstraktní filosofickéúrovni“), by se asi sotva býval stal šéfemFedu (nehledě na Greenspanovy dřívější funkce).

Hat tip:

FredericSautet.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.