fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Hospodaření ČD Cargo během recese? Šetřeme kritikou, není totiž na místě.

0

V posledníchtýdnech se na bývalé vedení podniku ČD Cargo vznáší vlna kritiky. Ta se týká iřízení společnosti během hospodářské recese. Ponechme nyní stranou mediálněatraktivní názorové výměny zástupců starého a nového managementu, a zhodnoťmefakta.

Receseposlala odvětví dolů

Železniční nákladnídoprava je obecně mimořádně citlivá na vývoj hospodářského cyklu, specifika tuzemskéekonomiky tuto závislost ještě více umocňují. Snížení ekonomické aktivity seskutečně odrazilo na poklesu přepravního výkonu v celé Evropě, ale 21procentnípropad přepravního výkonu v tunokilometrech u ČD Cargo představuje třetí nejlepšívýsledek ze souboru deseti největších konkurentů v oboru – o něco lépe natom byl pouze německý DB Shenker Rail (pokles o 19 %) a rakouský přepravce RailCargo Austria (o necelých 20 %).

Zmenšení poptávanéhoobjemu přepravy se při konstantním počtu přepravců logicky projevilo v tvrdémkonkurenčním boji o zakázky, jejž znásobili autodopravci. Ani zde si ČD Cargo nevedlošpatně. Společnost udržela 5. místo v přepraveném objemu v EU, podařilose jí navázat obchodní vztahy s několika významnými zadavateli a loňský 15,7%pokles tržeb firmu řadí k tomu nejlepšímu v oboru (Rail Cargo Austria -9%, DB Schenker Rail -18,1 %, slovenský ZSSK Cargo -26 %). ČD Cargo se navíc, narozdíl od několika konkurentů, zcela obešlo bez státní pomoci v podoběpůjček nebo záruk.

Špatnáobchodní politika?

Kritika operativníúpravy obchodního modelu je velmi slabá. Byť došlo ke krátkodobému propadutržeb, strategie poskytovat významným zákazníkům slevy zamezující jejichodchodu ke konkurenci představuje v podobné situaci naprosto racionálnírozhodnutí. Cena neklesala pod průměrné variabilní náklady, dlouhodobějšíkontrakty (ty nad 12 měsíců tvoří až polovinu portfolia) přitom většinou zahrnujímožnost operativně měnit cenu dle vývoje ekonomiky. Proto je zhola nesmyslnéposuzovat dopady zvolené obchodní strategie v horizontu měsíců. Letošní pololetnívýsledky Carga, mimochodem výrazně lepší než představenstvem schválené plány, hovořísamy za sebe!

Klíčovýúspěch? Mzdové úspory

Šestiprocentníúspora nákladů (311 mil Kč, leden-duben, meziročně) se může jevit jakonevýznamná, avšak jen na první pohled. Velkou měrou se na ní totiž podílí úsporydlouhodobého charakteru, především mzdové. Díky úspěšnému jednání s odboryse během roku snížil počet zaměstnanců o více než 1500 osob (o 16 %). To se projevilona vylepšení ukazatelů produktivity, nikoliv na vyhlášení stávkové pohotovosti(jak bývá u železničářů zvykem). Pro srovnání, na Slovensku počet zaměstnancůklesl o necelých 6 %, u rakouského Rail Cargo se zaměstnanost navzdorydvoumiliardové ztrátě (EBT) dokonce zvýšila. Pokračující restrukturalizace jižnese ovoce – narostla vytíženost vlaků, snížil se podíl lokomotivních jízd, díkyinvesticím do technologií se zefektivnil proces manipulace s vagony anákladem…

Zajíci sepočítají až po honu

Dosavadnívýtky k hospodaření ČD Cargo jsou snadno vyvratitelné. Ve všech kurzechmanažerských financí jsou opatření provedená minulým vedením vyučována jako vzorovépříklady jednání managementu podniku v podmínkách klesající poptávky pojeho zboží či službách. Proto je správné, že vedení společnosti pokračujev cestě podle kurzu nastaveného odvolanými manažery.

O celoročnímvýsledku se rozhoduje hlavně v druhé polovině roku. Se zájmem si na nějpočkejme…

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.