fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Inspektoráty – týrání občanů

0

V každém okresním městě (čest výjimkám) český stát již dvanáct letponižuje a okrádá o čas vlastní občany. Dvanáct let se v úřední dnyještě za tmy shlukují nešťastníci před úřady provádějícími změny vevidenci motorových vozidel a tvoří potupné fronty s nadějí, že právědnes se jim podaří dosáhnout zápisu např. změny majitele vozidla. Pootevření úřadu ti „šťastnější“ ukořistí lísteček s pořadím a žmoulajícho v ruce, hodiny a hodiny sedí nebo stojí ve vydýchaném vzduchučekáren. Méně šťastní v osm hodin ráno zjistí, že si málo přivstali abude nejjistější vzít spacák, termosku horké kávy a příště nocovat nachodníku. Mohou si tak oživit vzpomínku na předlistopadové nákupyFavoritů nebo zájezdů v Čedoku. Dopátrat se rady, jak správně vyplnitpožadovaný formulář a co doložit jako přílohu, je zpravidla nemožné.Nástěnka s předepsanými vzory slouží pouze k zmatení nepřítele státnísprávy, tedy občana. Pomoc lze hledat nanejvýš u nerudného vrátnéhonebo u o něco ochotnějšího, ale o to méně znalého černého šerifa. Atak, když konečně přijdete na řadu, z okénka pravděpodobně zazní:“Znovua lépe“. Není potom divu, že zde musí být člen bezpečnostní služby. Najednom z inspektorátů došlo i na argumentaci vytaženou pistolí. Pokudnemáte ovládání fakíra, po srážce s tímto dvanáct let šlechtěnýmsystémem úřední arogance a tuposti, by jste nejraději vyběhli do lesůvýt jako raněné zvíře.

Státní úředníci jsou přitom celkem spokojení. U nich v kanceláři přecenefouká, neprší, je tam klid, teploučko, hraje rádio a ještě za svoji“práci“ dostanou plat. Na dotaz, kdy dojde ke zlepšení, se dočkátejedině výmluv. Prý byla agenda spolu s omezujícími tabulkovými místypřevedena z policie na okresní úřady teprve nedávno. Koho to mázajímat? Nejsou také lidi, jelikož nikdo nechce pracovat na místě,které v rámci „reformy“ veřejné „správy“ může zaniknout. Nevím, nevím.Podle zákona o zachování byrokracie, je množství úředníkůnestlačitelné. Mohou pouze přibývat nebo se přemisťovat na jiné pozice(pověřené obce, kraje atd.). Další argument je, že vrchnost v Prazenepřidělila nárokované pracovní síly a peníze. Občan tedy dostane radu:“Napište (za nás) pánům na ministerstvo. Tam o žádných problémechnevědí“. Jak by stát reagoval v opačném případě? Třeba kdyby mu občanéodmítli předat nárokované peníze, tj. platit daně nebo se hromadnězačali řídit faktem, že auto nejezdí na papíry, ale na benzin. Dvanáctlet mrháme našim volným časem i dovolenou, kupujeme pořadím vefrontách, úředníci šmelí se zajímavými čísly poznávacích značek.Zároveň se vše rychle a hladce vyřizuje za úplatu do správné kapsy.Stačí se podívat na auta za více než milion korun. Proč si nelzenormálně koupit číslo 0007? Celý systém vytváří korupční prostředí a jevšemi zúčastněnými cílevědomě udržován, aby korupce mohla pokračovat.Při zmínce o úplatcích se úředník „odpovědný“ za chod evidence vozidelrozplamení a ve snaze skrýt vlastní vinu volá:“Ukažte mi někoho!Zařídím exemplární potrestání!“. Zmůže houby a dobře to ví.Nesnesitelnost čekání, tedy vlastní chod úřadu, který „řídí“, vyvoláváonu neodbytnou poptávku po službách odstraňujících toto čekání. Dá seale vůbec hovořit nějaké korupci, když si za pár stokorun kupujemepouze elementární lidskou důstojnost?

K čemu je výměna poznávacích značek s označením kraje a povinnostprovést u všech automobilů tzv. evidenční kontroly? Když stát něcopožaduje, nebo jsme snad chtěli nové značky a evidenční známky vevolbách, ať přijdou jeho zaměstnanci k nám domů. Jako u sčítání lidu.Přes 4,5 mil. motoristů domáhajících se evidenční známky, ještě zhoršípeklo „běžného provozu“ dopravních inspektorátů. Spíše je ale úplnězablokují. Pro Stanice technické kontroly to představuje tržby cca 700mil. Kč, pro úředníky zdroj vedlejších příjmů, pro majitele autztracené dny, scény a rvačky. Jediné štěstí, že žijeme vcivilizovanější zemi než je Afganistán, kde za čekání na letadlo lidéubíjejí ministry letectví. Občana nezajímá co bylo, nebylo, kdo(okresní úřady, policie), kdy, co dělal nebo nedělal. Pořád se jedná otutéž státní správu. Rozhodující je výsledek, a ten dlouhodobě nestojíza nic. Je tento systém trestem za to, že platíme daně? Určitě ano.Peníze předané státu plodí mnoho úředníků a politiků, kteří následněplodí mnoho debilit.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.