fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

IPTV, začátek interaktivní televize v Čechách

0

Je tomu už několik let, co pevné telefonní linky přestaly plnit pouze svou tradiční funkci přenosu hlasu – telefonování – a po jejich infrastruktuře se začali prohánět první datové pakety technologie internetového připojení dial-up. Po několika letech fungování poněkud těžkopádného, pomalého a pro koncového uživatele poměrně drahého vytáčeného připojení byla v české telefonní síti zprovozněna technologie ADSL, která svými parametry umožnila skokové zkvalitnění internetového připojení. ADSL, jako jedna z technologií vysokorychlostního internetového připojení, zároveň umožnila masivní rozvoj dalších služeb, které lze poskytovat prostřednictvím Internetu, jako je internetové obchodování, sdílení dat o velkých objemech, IP telefonii a mnoho dalších služeb.

Před necelým měsícem zaznamenaly telefonní linky v České republice další upgrade. Vedle hlasových a datových služeb umožňuje nyní telefonní síť rovněž šíření televizního vysílání (IPTV). Někdo může namítnout, že se jedná pouze o jednu z nových forem datových služeb, které umožňuje technologie ADSL resp. ADSL2. Má zcela pravdu, nicméně v případě IPTV se jedná o zcela nový business model, který má s původním modelem datových služeb spojených s přístupem k Internetu pramálo společného. Zároveň je však třeba podotknout, že IPTV není nijak závislá na technologii ADSL, ale může být provozována na jakékoliv technologii širokopásmového internetového připojení, které zajistí dostatečnou kapacitu a odpovídající odezvu (např. optické připojení). Důraz na technologii ADSL však kladu z důvodu jejího provozování na poměrně rozsáhlé síti pevných telefonních linek, pokrývající celé území ČR. Naproti tomu optické sítě mají pouze regionální charakter.

Spuštění služby IPTV společností Telefónica O2 Czech Republic (TO2) k 1. 9. 2006 může mít vzhledem k její výše uvedené rozsáhlé síti samozřejmě značný vliv na konkurenční prostředí českého trhu placeného televizního vysílání. Pojďme se tedy podívat jak dalekosáhlé mohou být důsledky české telekomunikační novinky a to jak v kontextu českého prostředí, tak v kontextu celosvětových zkušeností.

Od spuštění první komerčně provozované služby IPTV v roce 2001 do konce roku 2005 přilákala podle výzkumné společnosti Gartner tato služba celosvětově přibližně tři miliony předplatitelů. Podle jiné výzkumné společnosti eMarketer by do konce roku 2010 měl stoupnout celosvětový počet domácností s širokopásmovým internetovým připojením na 422 miliónů, přičemž 139 miliónů z nich (přibližně jedna třetina) bude mít rychlost připojení dostatečně vysokou (2Mbps) na to, aby mohly přijímat IPTV. Společnost Gartner pak pro konec roku 2010 předpokládá počet předplatitelů IPTV na 49 miliónů a tržby ve výši 13 mld. USD. V samotné Západní Evropě by se měl koncem roku 2006 počet předplatitelů vyšplhat na 3,3 miliónů a v roce 2010 až na 16,7 miliónů.

Pokud zanedbáme regionální poskytovatele IPTV v ČR jako je Mattes AD, s.r.o, T-Systems PragoNet, a.s. nebo Maxprogres, s.r.o., čímž ovšem nijak nezatracuji jejich konkurenční význam v daných lokalitách, je IPTV v současnosti potenciálně dostupná přibližně jednomu miliónu zákazníků TO2. Na jejich telefonních linkách lze totiž provozovat ADSL o dostatečné rychlosti pro IPTV. TO2 má v současné době necelých 400 000 klientů vysokorychlostního internetového připojení ADSL a zhruba polovině těchto klientů je dostupná služba IPTV. Společnost však slibuje, že do konce roku 2008 by služba měla být dostupná až 90 % všech domácností s její ADSL přípojkou.

Trh placeného televizního vysílání v ČR v současné době ovládají kabeloví a satelitní televizní operátoři, v jejichž čele po fúzi se společností Karneval Media, s.r.o. stojí společnost UPC ČR, a.s. UPC má v současné době 670 000 předplatitelů televizních služeb. Vedle této společnosti pak existuje celá řada lokálních poskytovatelů kabelové a satelitní televize, které na rozdíl od UPC nabízejí své služby i v malých sídlech. Z výše uvedeného vyplívá, že se od 1. 9. 2006 TO2 stala významným potenciálním konkurentem všech kabelových a satelitních operátorů. Vzhledem k očekávanému vstupu nových poskytovatelů IPTV na trh placené televize ke konci roku 2006 a počátku roku 2007 (Czech on Line, a.s., České radiokomunikace, a.s.) lze pak předpokládat další zostření konkurenčního boje na trhu placené televize. Ukazuje se tedy, že telekomunikační trh v České republice funguje dobře a předpovědi o „zmonopolizování“ trhu placené televize po fúzi dvou vedoucích společnosti se ukázali jako liché. Tyto předpovědi jednak zbytečně omezily velikost relevantního trhu a opět podcenili resp. vůbec nevzaly v potaz technologický vývoj.

Otázkou však zůstává proč by stávající zákazníci kabelových a satelitních televizí měli měnit svého operátora placené televize? Proč by se potenciální noví klienti placené televize měli obracet k technologii IPTV? Odpověď je nasnadě a tak jako vždy zdůrazňuji, že tím motivem je cena a kvalita. V našem konkrétním případě může sehrát svou roli i poměrně široká dostupnost služby, která bude navíc podle zveřejněných informací v následujících letech dále růst.

Jednoznačně nejlevnější službu IPTV nabízejí regionální telekomunikační operátoři optických sítí. Ve stejném duchu se pak odvíjejí i cenová srovnání služeb tzv. Double resp. Triple play (TV vysílání, internetové připojení a telefonní služby poskytované najednou jedním operátorem). I když nabídka IPTV TO2 je na první pohled srovnatelná s nabídkou kabelových operátorů, v konečném důsledku vyjde levněji pouze u těch zákazníků, kteří již v rámci jakékoliv jiné služby TO2 platí poplatek za přístup do pevné telefonní sítě. Každý zákazník, který chce zřídit IPTV od TO2, musí mít navíc předplacen jakýkoliv hlasový tarif (nejlevnější tarif odpovídá poplatku za pevnou linku). Pokud srovnáme nabídku Triple play TO2 bez poplatku za přístup do telefonní sítě a nabídky kabelových operátorů, dojdeme k jasně nejlevnější službě od TO2. Konečného zákazníka však vždy zajímá konečná cena, která je v případě TO2 díky přístupovému poplatku z uvedených nabídek nejdražší. Nejlevněji vychází nabídka UPC, která služby Triple play nabízí v jednom balíčku. Takovou nabídku však TO2, vzhledem k zákazu ČTÚ o stanovování cen pod svými náklady a křížového financování jednotlivých služeb, připravit nemůže. To jen ukazuje na to, jak se snažení regulátora o nápravu trhu může změnit v působení v neprospěch zákazníka.

V cenovém srovnání je tedy IPTV od TO2 srovnatelná nebo dražší než nabídky kabelových operátorů (v závislosti na ostatních předplacených službách TO2). Z hlediska objemu, kvality a možností služby však TO2 IPTV nabídky CATV předstihuje. TO2 IPTV nabízí mnohem větší míru interaktivity, kdy si divák může zpětně přehrát televizní pořady vysílané na jakémkoliv programu, objednat a přehrát film z domácí videopůjčovny a to vše pomocí elektronického průvodce přímo na obrazovce. Jde o služby, které lze již skutečně označit za vysílaní nelineárního charakteru, u kterých si o začátku, délce i obsahu rozhoduje každý uživatel sám.

Služby poskytované v rámci TO2 IPTV však nejsou konečným výčtem možností IPTV. V současné době lze pomocí IPTV provozovat celá paleta dalších služeb (placené pořady, sdílené foto a video, superteletext, TV banking, on-line sázení, interaktivní reklama, web a chat, atd.), které mají přínos nejen pro televizní diváky, ale i pro samotné poskytovatele IPTV, reklamní agentury, banky, atd. To vše předvídá pro IPTV rychlý a široký rozvoj.Nic však není zadarmo. Datové toky IPTV představují značnou zátěž pro stávající síťovou infrastrukturu. Jejich další nárůst spojený s rozvojem poptávky a nabídky ať už po IPTV nebo jiných nových síťových služeb (VoIP, atd.) bude rozpínat stávající infrastrukturu, tlačit na růst datových tarifů a lákat tak další investory do zakládání nových resp. rozšiřování stávajících sítí. To vše povede k dalšímu růstu konkurence na telekomunikačních trzích bez potřeby jakýchkoliv regulačních zásahů.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.