fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Jak lékaři přicházejí o iluze a společnost o přirozené regulační mechanismy

0

Při diskutování o společnosti, kde by bylo vynucování bezpečí a práva ponecháno trhu, se vždy dojde k jednomu důležitému pojmu, tzv. folk teorému. Tento teorém říká, že lidé mají při svobodné a dobrovolné kooperaci tendenci odměňovat správné a trestat nesprávné chování druhých. Tato skutečnost je právě v oblasti bezpečí a práva klíčová – jakékoliv násilné chování či pouhé porušení smlouvy povede k vzniku negativní reputace. Následkem jejího šíření klesne takovému „zlému“ jedinci pravděpodobnost, že s ním někdo další uzavře obchod. Vytváří se tak motivace budovat si pozitivní reputaci, dodržovat smlouvy, nepoškozovat své zákazníky a třeba i dodržovat místní nepsané zvyky.

Představme si například lékaře, který nikdy nevyjde svým kolegům vstříc. Třeba není ochoten ošetřovat pacienty jiného lékaře, pokud tento potřebuje pár dní volna. Nebo je naopak sám často mimo svou ordinaci, čímž způsobuje nepříjemnou zátěž ostatním, kteří musejí jeho vlastní pacienty přebírat. Je zcela pochopitelné, že takový lékař nebude mezi kolegy patřit k nejoblíbenějším. Jeho kolegové s ním nebudou ochotni spolupracovat, nebudou chtít ošetřovat jeho pacienty v době jeho nepřítomnosti. Tato skutečnost se rozkřikne, jeho pacienti se budou v důsledku toho (oprávněně) obávat o své zdraví a najdou si jiného praktického lékaře. Takového, jejž nebude pomalu semílat boží mlýn folk teorému.

Proces odstranění neférového hráče z trhu by takto ke spokojenosti všech (samozřejmě až na samotného nevlídného lékaře) vyřešil existující společenský problém. Alespoň v normální společnosti. Stejný případ se totiž před pár dny udál v České Skalici. Lékařka odmítla ošetřit pacientku svého kolegy, neboť, jak následně ochotně pacientce písemně vysvětlila,

MUDr. Kokeš je ke svým kolegům v České Skalici zcela nekolegiální, nezajišťujeme péči o jeho pacientky.

A hned tu máme aféru, lékařka prý podle prezidenta Svazu pacientů ČR mohla spáchat trestný čin neposkytnutí první pomoci. Nešlo přitom v žádném případě o ohrožení života a samotná lékařka pacientku odkázala na jiného lékaře, který ji ošetří.

My si však z celé aféry můžeme vzít dvě důležitá ponaučení. Zaprvé, folk teorém opravdu funguje nejen na papíře, ale i v reálném životě. Vzpurná lékařka o něm docela určitě nikdy neslyšela, přesto jedná tak, jak teorém předpovídá. Vidíme tedy, že nejde o pouhý abstraktní konstrukt protržních snílků. A druhé ponaučení? Chceš-li zničit užitečný samoregulační společenský mechanismus, použij zákon. Jak píše klasik: „došlo k zvrácení zákona!“

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.