fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Jak Šnajdr mate veřejnost

0

Běžný člověk je vcelku zvyklý na to, že politikové ve svých mediálních výstupech s oblibou mlží, dopouštějí se pochybných či silně zavádějících tvrzení a používají nesmyslné argumenty. Ovšem to, co předvedl Marek Šnajdr (ODS), první náměstek ministryně zdravotnictví, v pořadu České televize „Máte slovo“ (čtvrtek 26. 11.), hraničí se záměrným klamáním veřejnosti. Tématem diskuse byly transplantace orgánů v České republice. Dotyčný pan náměstek se měl zejména vyjádřit k otázce, jaká opatření hodlá jeho ministerstvo učinit, aby zvýšilo dostupnost orgánů k transplantacím. Tím by se totiž výrazně zmírnilo utrpení a zabránilo by se i nezanedbatelnému počtu předčasných úmrtí těch, kdo musejí na transplantaci kvůli chronickému nedostatku orgánů zbytečně dlouho čekat. Marek Šnajdr se vzápětí nadšeně rozhovořil o zbrusu nové „koncepci“, kterou podle něj ministerstvo zdravotnictví připravilo a jež prý situaci v dohledné době podstatně zlepší. Na přímou otázku moderátorky Michaely Jílkové, kdy asi tak občané mohou očekávat, že ona koncepce bude zavedena i v praxi, Šnajdr odpověděl: „Ten program je schválen teď, (…) očekáváme, že začne fungovat od příštího roku“.

Autor těchto řádek si následně nechal inkriminovanou koncepci zaslat od tiskového odboru Ministerstva zdravotnictví. Zmíněný dokument nese hrdý název „Akční plán pro dárcovství orgánů a transplantace pro léta 2009-2015“.Onen materiál je však natolik málo propracovaný, že jej ve skutečnosti lze jen sotva za „koncepci“ vůbec označit. Všehovšudy totiž sestává pouze z několika málo obecných proklamací a vágních tezí. Dokonce ani při maximální vstřícnosti „nevydestilujeme“ z textu více než dvě a půl normostrany, které mají aspoň jakýs takýs věcný obsah. Jádro „koncepce“ přitom spočívá v holém výroku typu: budiž u nás zaveden úspěšný španělský model, jenž je založen na efektivní koordinační činnosti „manažerů dárcovství“ v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Je mi věru záhadou, jak si může Marek Šnajdr myslet, že na základě kritizovaného dokumentu lze v České republice zavést „španělský model“ v praxi již od roku 2011. Situace je navíc ještě pozoruhodnější. Faktem totiž je, že zástupci zainteresovaných skupin (zejména odborníci na problematiku transplantací) se ke „koncepci“ zhruba stejného obsahu vyjadřovali již před třemi lety. Podle jejich svědectví se dotyčný materiál od té doby příliš nezměnil. O to povážlivější je, že si Šnajdr dovolí vzbuzovat falešné naděje mj. v přítomnosti paní, která marně čeká na transplantaci jater a jež byla rovněž účastnicí onoho diskusního pořadu.

Pro občany z toho plyne následující poučení: kdykoliv se politik začne v televizi ohánět nějakou novou „koncepcí“, nechť okamžitě zaplaví tiskový odbor příslušného státního orgánu žádostmi o to, aby jim byla ona koncepce poslána a mohli se tak na vlastní oči přesvědčit, jaká je kvalita onoho materiálu. Odborná úroveň podobných koncepcí totiž zpravidla bývá katastrofálně nízká. Co se týče pana náměstka samotného, doufejme, že se aspoň dodatečně chytne za nos a ministerstvo urychleně podnikne účinné kroky k tomu, aby se situace v oblasti transplantací opravdu v dohledné době zlepšila.

[Pozn: Jde o původní verzi článku před redakčním zkrácením.]

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.