fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Jak špatné je nemít špatné úvěry?

0

Na rozdíl od ekonomů rakouské školy, americké úřady i mediální komentátoři dosud morální hazard jakožto možnou příčinu současných problémů úspěšně ignorovali. V jejich očích to byla nestřídmost a nezodpovědnost bankéřů, která je dostala do takové situace. Případ jedné nevelké banky v Massachusetts však ukazuje, že „nestřídmost a nezodpovědnost“ by mohlo být spíše mottem některých federálních agentur…

East Bridgewater Savings Bank se mezi americkými bankami výrazně vymyká. Zatímco většina sektoru se topí ve ztrátách a na federální pomoc čeká jako na smilování, tato banka byla v posledním účetním období v zisku. Nevykázala žádnou špatnou nebo nesplacenou půjčku, nemusela zabavit žádnou nemovitost kvůli nesplácení, dokonce si loni nevyčlenila žádné prostředky na očekávané ztráty. To proto, že její CEO, Joseph Petrucelli, je podle vlastních slov „paranoidní ohledně důvěryhodnosti“ svých zákazníků. Tato „paranoia“ vedla k tomu, že v posledních letech činil objem jejich úvěrů pouze 28 % vkladů, zatímco podobně velké banky měly tento poměr v průměru třikrát vyšší!

Je-li nezodpovědnost příčinou krize, měla by být East Bridgewater Savings Bank vychvalována a Petrucelli uctíván jako národní hrdina. Ale to by nesměla být Amerika zemí neomezených možností a omezených federálních úředníků: FDIC, jakási vládní pojišťovna vkladů, banku nedávno kritizoval za to, že málo půjčuje! Tuto kritiku doplnil slovy, že „nejsou přítomny žádné zřejmé finanční překážky,“ které by bránily zvýšení objemu úvěrů. Pánové a dámy z FDIC asi nepostřehli, že banky, které „zřejmé finanční překážky“ k rozšíření množství poskytovaných půjček mají, jsou právě ty, které čekají na multimiliardový balíček Obamovy vlády.

Kritizovat banku za obchodní strategii, která ji ochránila od potíží jejích konkurentů, vypadá skutečně absurdně. Nabízí se však otázka, zda tato kritika není jasným důkazem, že nestřídmost a nezodpovědnost bank je v zájmu úřadů. Čím více bude špatně vedených bank, tím většího vlivu a moci se může FDIC dočkat. A který byrokrat v D.C. by tohle odmítl?

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.