fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Jak vznikají novodobé monopoly?

0

Poslední týden byl ve znamení vznikunových monopolů. Alespoň tak někteří hodnotí změny a vývoj na širšímtelekomunikačním trhu. Jedná se o 2 události, které zatřásly z podstaty trhemv Německu a České republice.

Když 2 dělají totéž není to totéž.

Německý operátor Deutsche Telekom(DT) oznámil, že spustil na své síti služby postavené na technologii VDSL procca 3mil domácností v Německu (německá populace čítá 80mil obyvatel). Českýmuživatelům je spíše známa obdoba ADSL, které se od VDSL liší zejména maximálnídosažitelnou rychlostí. V případě ADSL se jedná o cca 6-8Mbit,v případěVDSL je to aktuálně 50Mbit. To je dostatečná rychlost na to, aby mohl DT pustitna této technologii služby s vyšší přidanou hodnotou – IPTV a konkrétněpřenosy z Bundesligy ve vysoké kvalitě HDTV. To celé za cenu 45€ měsíčně.

V tomto nikdo nevidí problém,pokud se nepodívá na jeden malý, ale z regulačního hlediska poměrnězásadní parametr. DT nebude tuto službu nabízet na velkoobchodní úrovniostatním soutěžitelům. Jaké to překvapení, dokonce drzost. Ne, jedná se ozneužití dominantního postavení na trhu, o nový monopol. Co je na tom, že DTchce investovat 3 Mld  EUR do rozvoje svépřístupové sítě (což je v EU unikát) a žádá po národním regulátorovi výjimkuze současných regulačních pravidel. Ano, DT žádá národního regulátora, aby senemusel o svou  investici dělit s ostatními.Jinými slovy, DT chce zlepšit parametry své přístupové sítě (zvýšit kapacitu zapoužití optických vláken a stávající měděné infrastruktury), investuje ze svého3 mld. EUR a chce po ostatních operátorech, aby se mu nepletli do podnikání aumožnili DT návratnost investice. To je pro některé znak monopolního chování. Akdo jsou ti nespokojení? Jedná se o organizaci ECTA a Evropskou komisi. ECTA reprezentujetzv. alternativní poskytovatele, kteří dělají konkurenci bývalým státním monopolůmjako je například DT. Nelíbí se jim, že nemohou poskytovat stejné služby jakoDT, který je povinen poskytovat jim jiné regulované služby na velkoobchodníúrovni a na své vlastní síti. Tedy alternativní operátoři nechtějí investovatani cent, ale rádi by využívali kvalitnější infrastruktury, do které investujeněkdo jiný.

To je projev podnikání, kterým sednes chlubí Evropská komise a který je dle komisařky Redingové žádoucí –uvolnit prostor pro alternativní operátory, kteří budou poskytovat jiné službynež bývalé monopoly. Jenže stále se ukazuje, že alternativní operátoři neumíposkytovat nové, lepší služby. A neumí to z jednoho jediného důvodu.Podnikají na cizí síti jako velkoobchodní partneři. Není to jejich síť, a protodo ní nemohou investovat, aby poskytovali ony nové služby. Čekají jakoparaziti, až investuje vlastník a poté žádají to na co „mají právo“ tedy využívatsíť, ale už se nepodílet na nákladech. Tento stav vede k tomu, že v EU žádnývlastník sítě nemá zájem investovat ani cent, protože by nesl jen nákladyinvestice a o výnosy by se dělil s jinými. Z toho důvodu se rozvojtrhu v EU zastavil, resp. je omezen jen a pouze na maximálním využívánísoučasné infrastruktury. Nová infrastruktura totiž není a za současného stavuregulace, zdá se, ani nebude.

Nyní se podívejme na toho druhého,který dělá totéž. Na závěr týdne došlo k velmi významné události, kdyžspolečnost Liberty Global, Inc. (UPC) oznámila uzavření dohody o akvizicispolečností Karneval s.r.o. a  Forecables.r.o.(Karneval) za předpokládanou částku 322.5 milionu EUR (9 mld. Kč).Transakci ještě musí schválit antimonopolní úřad, ale ve výsledku to znamená,že společnost UPC Česká republika převezme síť i zákazníky Karnevalu. Opět sepodle některých jedná o vznik nového monopolu, protože nová společnost budeexkluzivním vlastníkem přístupové kabelové sítě. „Výsledkem pro zákazníkybude růst cen v řádech desítek procent vyšperkovaný několika málo výhodamispojených služeb,“ řekl Petr Bártek analytik Cyrrus. Jaké možnosti má UPCv případě zvyšování cen?

Internetové připojení zdražitnemůže, protože konkurencí je ADSL (v současné době 400 tis. přípojek oproti140.000 UPC). Služby kabelové televize, zdražit také nemůže, protože konkurencenespí a společnosti Telefónica O2 a Volný oznámily spuštění služby IPTV, tedypřímé konkurence kabelové televize v září resp. v prosinci. Posledníslužbu, kterou UPC nabízí je hlasové volání, zde je růst ceny takénepravděpodobný, protože na trhu volání působí mnoho subjektů. Jediné co UPCzbývá je udržet stávající zákazníky a soupeřit o zbývající lepšími službami. Omonopolu se tedy ani v tomto případě hovořit nedá. Nicméně, nikde v EUse kabeloví operátoři nemusejí zabývat myšlenkou velkoobchodních nabídek azpřístupnění vlastní sítě ostatním soutěžitelům na trhu.

Monopol vzniká pouze tam, kdežádný jiný subjekt nemůže poskytovat identickou službu z důvodu právní restrikce.V těchto případech postavit přístupovou síť a provozovat služby V případěmonopolu by se muselo jednat o zákaz budování přístupové sítě, ale tento zákazod konce 90.let v EU neplatí. Trh je tedy otevřen a někteří podnikatelé tovědí velmi dobře. A proto staví svou vlastní přístupovou síť, neboť vědí, žejedině tak mohou oslovit zákazníky a poskytovat jim své vlastní služby po svévlastní síti.

Jak je zřejmé, ani jeden subjektna trhu nemá monopolní postavení na trhu. Ani UPC ani Telefónica ani DT nemají výjimečnousíť, kterou by nikdo jiný nemohl replikovat a  na které by mohli zneužívat monopolníhopostavení. Když k tomu přidáme další 3 mobilní sítě, které také umí přenášetdata a hlas, je zřetelné, že o novém monopolu nemůže být ani řeč.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.