Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Jaký kapitálový trh Česká republika potřebuje?

0

Kapitálový trh je nezbytnou součástí tržního hospodářství, která umožňuje alokaci volných peněžních zdrojů – úspor. Předpokládejme, že hospodářství České republiky je na cestě k standardnímu tržnímu hospodářství, proto i náš kapitálový trh by analogicky  měl směřovat ke své standardní podobě. Tato standardní podoba je však v evropských zemích odlišná od praxe  Spojených států. Naše legislativa v oblasti obchodního práva orientuje náš budoucí kapitálový trh k evropskému standardu. To znamená se všemi důsledky, které z toho vyplývají, především, že kapitálové trhy v Evropě hrají daleko omezenější roli než ve Spojených státech. U nás máme zatím pouze trh s cennými papíry. Aby se tento trh přeměnil na kapitálový trh, je třeba učinit následující kroky:

1.  Zrovnoprávnit daňové sazby na výnosy z různých typů úspor, tj. daň z úroku a daň z dividendy.           

2.  Úřad pro cenné papíry či Komise pro cenné papíry by měly okamžitě plnit funkce, které jim ukládá a umožňuje stávající legislativa, pobud se tak nestane, jsou apriori zpochybněny připravované legislativní změny.

3.  Zabezpečit vynutitelnost stávajících zákonů časově relevantními  rozhodnutími obchodních soudů.

4.  Zvýšit podíl primárních emisí.

Čtvrtý krok je klíčový. Sebedokonalejší zákony, sebeefektivnější kapitálový dohled neučiní z našeho trhu s cennými papíry kapitálový trh kvalitních akcií, pokud na něm bude absentovat nabídka atraktivních akcií pro „investory“. Ta na něm bude chybět do té doby, dokud akciové společnosti – emitenti  nezačnou považovat kapitálový trh za účinný prostředek k získání finančních zdrojů potřebných pro realizaci jejich investičních záměrů. Tento nástroj musí být přinejmenším  rovnocenný nabízeným bankovním úvěrům. Při existující vlastnické struktuře v české ekonomice, kdy velké banky vlastní investiční společnosti, které spravují nejvýznamnější fondy, které drží ve svém portfóliu akcie českých podniků, bude náš kapitálový trh spíše Popelkou než mocnou Královnou, která by mohla urychlit  naší cestu ke skutečnému kapitalismu.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All search results