fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Jsou čeští zemědělci vyděrači nebo hrdinové?

0

Po vejcích, jejichž cenu zvýšili producenti v průběhu léta, došlo nazdražení pečiva a to stejné se chystá u mléka, másla i masa. Čím to?Jsou čeští zemědělci vyděrači nebo hrdinové, kteří třináct let drželina svých bedrech břímě tzv. sociálního smíru. Myslím, že nejsou anijedno ani druhé. Prostě jde o normální podnikatele, kteří mají svéproblémy, ale ty mají všichni. Zámečníci, stolaři, dopravci a další semohou ptát a také se ptají, proč nedostávají dotace na novou svářečku,hoblovku, bagr, na prodej schodišť, vývoz skříní, nákup barev. Problémyse nevyhýbají ani zaměstnancům s průměrnými platy, kteří obracejí vdlani každou korunu, aby mohli pořídit potomkovi školní brašnu nebo jetna dovolenou do Chorvatska či důchodcům, jimž „sociálně citlivá“ vládapřidá 140 korun měsíčně. Každý z nás, včetně nemluvňat, přitom musel vroce 2002 vinou politiků zaplatit zemědělcům 4100 korun, či byl jimi otuto částku zkrácen ve svých příjmech.

Zemědělci často poukazují na skutečnost, že dnešní ceny produkcezůstaly stejné jako v roce 1989, ale vstupy několikanásobně zdražily.Ve svobodné, konkurenční společnosti, i když takto o Česku můžeme stěžíhovořit, nejsou minulé ceny vůbec důležité. Nikoliv výrobní náklady(vstupy), ale trh určuje ceny a výrobci nezbývá než se přizpůsobit neboskončit. Zemědělci však jdou po třetí, socialisticko-jánošikovskécestě, kde politici berou peníze daňovým poplatníkům-spotřebitelůmpeníze a jiným je dávají.

Tvrzení používaná k ospravedlnění zemědělských podpor, že občanésanovali také banky, kampeličky, podniky, jsou lichá. Za prvé nedělalito dobrovolně, za druhé nemělo se tak stát a za třetí, jenom od roku1995 do dnešního dne obdrželo zemědělství asi 270 miliard korun, tedyvíce než zatím stála záchrana českého bankovnictví. A konec vnedohlednu. Jenom pro srovnáni. Když Česko prohrálo arbitráž ve věci TVNOVA, to bylo nářků, že máme zaplatit 10 miliard korun, tj. asi 1000korun na obyvatele. A platit rok co rok čtyřnásobek arbitráže nikomunevadí? Divné.

Co by se stalo s uvolněnou půdou po útlumu zemědělství? Nic tragického.Našla by využití k něčemu jinému. K čemu, to by mělo záležet pouze namajitelích půdy, nikoliv na přání strany, vlády, lidu či někohodalšího. Neexistuje žádné naše zemědělství, naše půda, naše obchody,naše obchodní bilance, ale pouze moje půdu, moje firma, moje peněženka.Kdyby tak choval každý, úžasně by všem prospěl a komunismus by byldávno po smrti. „Že se můžeme naobědvat, to není z dobré vůle řezníka,sládka nebo pekaře, nýbrž proto, že dbají svých vlastních zájmů.Nedovoláváme se jejich lidskosti, nýbrž jejich sobectví, a nikdy jimnevykládáme o svých potřebách, nýbrž o výhodách, které z toho budoumít“ napsal Adam Smith v knize Bohatství národů v roce 1776. Zaměstnávánebo obchoduje s námi někdo z milosrdenství? Vždyť víme, že ne. Protopozor na toho, kdo tvrdí, že trh, dobrovolná směna mezi lidmi, jenemorální, protože tím říká, že morálnější je donucování, kdy mocnírozkazují a poddaní poslouchají. Nikdy nevzešlo nic dobrého od lidí,kteří tvrdili, že jejich jednání je vedeno snahou přinést společnostidobro. Ať to jsou intelektuálové, politici nebo podnikatelé.

Podle MMF utratily za rok vyspělé průmyslové země na dotace dozemědělství 300 miliard dolarů, šestkrát více než na rozvojovou pomoc,přičemž pouze odstraněním cel ze strany bohatého Severu, by chudýmzemím přineslo 100 miliard dolarů. Dotace zároveň umožňují farmářům zEU a USA nabízet potraviny za nižší ceny nebo zadarmo formoupotravinových darů. Výsledkem cel, dotací a takovéto „pomoci“rozvinutých zemí je likvidace zemědělství v rozvojovém světě arozšiřování oblastí hladomoru. Ze této situace může pouze morální,ekonomická a politická kreatura souhlasit např. s dotovanou výrobouautomobilových paliv z dotovaných potravin. Mějme soucit nejen svlastní peněženkou, ale i s hladovějícími Afričany.

Myslím, že otázka, zda čeští zemědělci jsou vyděrači nebo hrdinové, byve svobodné společnosti neměla žádný smysl. I sveřepý obránce našichzemědělců, kdyby měl na výběr, koupí místo kilogramu českého cukru zadvacet korun, cukr z Mosambiku za polovinu. Kdo chce přispívatzemědělcům, ať tak činí dobrovolnou sbírkou.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.