fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

K obraně prosperity… Vždy připraveni!

0

Antimonopolní úřad opět zasáhl do již tak narušeného konkurenčního prostředí mobilních operátorů, a hned vytrestal všechny tři konkurenty, Eurotel, T-Mobile i Český mobil. Poškozeni byli klienti posledně jmenované společnosti a to proto, že Eurotel a T-Mobile znemožnily propojení s Českým mobilem přes třetí společnost, což by bylo údajně levnější.

Antimonopolní úřad je zřejmě jakási obdoba oné budovy v Delfách, kde se věštila budoucnost, neboť dokáže předpovědět budoucí situaci na trhu, která by nastala, kdyby bývalo k oné smlouvě o vyloučení třetí firmy nedošlo. Takovéto věštce jsme tu ale již měli a dokonce centrální. Všichni ale víme jak skončili a všichni také víme, že tak skončit museli. Smysl existence úřadu na ochranu hospodářské soutěže mi prostě uniká. Jediným kauzálním faktorem pro vznik monopolu je státní intervence, která znemožní volný vstup do odvětví. Poté do regulovaného trhu zasahuje antimonopolní úřad, který se snaží důsledky regulací jakýmsi podivným způsobem vyvážit. Tím podivným způsobem myslím udělování pokut. A tak jedná byrokrat v souladu se svou logikou: proč řešit věci jednoduše a regulaci, která vytváří jeden problém za druhým zrušit, když mohu založit další úřad, který další problémy ještě přidá. Vždyť co by úředník dělal, kdyby žádné problémy nebyly? Dokonalá to symbióza aneb český Kocourkov v plné kráse.

Jediným opatřením, které odstraní jednou provždy monopolní chování je zrušení státních privilegií a licencí, které vznik monopolu umožňují. Antimonopolní úřad je absurdita na n-tou. Neodstraňuje příčinu, ale důsledek určitého státního zásahu do fungování tržních mechanismů. Tím, že zasahuje do fungování již tak narušeného trhu, situaci opět zhoršuje – nařizuje, zakazuje, pokutuje, donucuje. Stačí si pouze uvědomit, co je to vynucená směna a jaké jsou její důsledky. Na základě správného logického úsudku pak můžeme dojít ke správnému závěru ohledně státních regulací. Rozhodně neprospívají spotřebiteli, jehož jménem se snaží vystupovat antimonopolní úřad, kterému se to ale zatraceně nedaří. Čím to jen může být, ptá se pak “antimonopolní“ byrokrat?

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.