fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Kauza Microsoft – Evropská komise

0

Urovnání antimonopolního sporu

Poslední vývoj v širší kauze Microsoft – Evropská komise (EC) ukazuje, že tržní selhání vyplývající z dominantního postavení na trhu není vždy nutné řešit zásahem podle antimonopolního práva, ale dvoustranou dohodou na bázi win-win modelu. Jinými slovy, Microsoft se dohodl s jedním ze svých konkurentů na mimosoudním vyrovnání závazků a nadto se dohoda rozšířila o další spolupráci na poli hudební zábavy.

11. října 2005 společnost Microsoft a RealNetworks, Inc. oznámily uzavření tří kontraktů, které přinesou společnosti RealNetworks 761 milionů dolarů. Urovnají antimonopolní spor těchto dvou firem a vytvoří základ nové spolupráce, jejímž cílem bude podporovat širokou škálu spotřebitelských možností v oblasti digitální hudby a her. Součástí tří smluv je dohoda o ukončení všech antimonopolních sporů po celém světě; smlouva o široké spolupráci mezi zúčastněnými stranami v oblasti digitální hudby, a to včetně propagace a marketingové podpory předplatitelské služby Rhapsody (provozované společností Real) na premisách MSN; a dohoda o nabízení digitálních her Real Networks prostřednictvím platforem MSN Games a Xbox Live Arcade pro Xbox 360.

Dohoda obsahuje urovnání všech antimonopolních sporů po celém světě, včetně žaloby, kterou na Microsoft podal RealNetworks téměř před dvěma lety ve Spojených státech a účasti na procesech zahájených Evropskou unií a Jižní Koreou. Dohoda obsahuje řadu ujištění týkajících se plánu operačního systému Windows včetně přehrávače Windows Media Player a zajistí společnosti RealNetworks přístup k široké škále technologií na platformě Windows. Microsoft mimo jiné zajistí RealNetworks rozšířený přístup a dlouhodobé licence k používaní rozsáhlého spektra technologií Windows Media a bezpečnostních technologií, které umožní společnosti RealNetworks vytvářet služby a software, jež uživatelům přinesou větší komfort při využívání produktů a služeb vyvinutých firmou RealNetworks. Též umožní společnosti RealNetworks využít inovací obsažených v operačním systému Windows Vista.

Z pohledu argumentace EC je vyřešení tohoto sporu naprosto zásadní pro budoucí vývoj na trhu zábavy. Podívejme se jaké dopady výše uvedené dohody můžeme identifikovat.Namísto prvotně identifikované škody spotřebitelům ze strany EC, odráží současný vývoj tendence na trhu, které naopak spotřebitelům prospívá.

  • Microsoft a RealNetworks budou spolupracovat na zvýšení funkčnosti a výkonu softwarových produktů a služeb nabízených společností RealNetworks na operačním systému Windows
  • Namísto alokace zdrojů na řešení sporu budou zdroje alokovány na investice a vývoj. Podle ujednání o spolupráci v hudbě a digitálních hrách společnost Microsoft zaplatí firmě RealNetworks 301 milionů amerických dolarů v hotovosti a po dobu více než 18 měsíců jí bude poskytovat služby na podporu vývoje produktů, distribuce a reklamních aktivit. Dále společnost RealNetworks dostane 460 milionů dolarů jako náhradu za všechny nárokované škody
  • Došlo k urovnání sporu, který vyvolával na trhu negativní nálady, nejistotu. Z hlediska spotřebitele se jedná o pozitivní očekávání vývoje služeb (např. interoperability)

Role antimonopolního práva chránící spotřebitele před monopolními praktikami dominantní firmy je tímto řešením oslabena.

EC by po tomto mimosoudním urovnání měla stáhnout všechna opatření, která „narovnávají“ tržní selhání, avšak to se nestalo. Naopak EC stále trvá na pokutě ve výši 497, 2 mil. Euro (více než 17 miliard Kč), kterou udělila společnosti Microsoft. To je však v zřejmém rozporu s logikou věci. Potenciálně poškozená strana (RealNetworks) již není ve sporu, žaloba již neexistuje a není třeba spor dále řešit. Microsoft se žádného sporu sám o sobě nedostal a též nepotřebuje „spor“ dále řešit. Jaké je odůvodnění uložené pokuty ze strany EC? Kde je identifikována újma? Kde není žalobce, není soudce. V této kauze zůstal jen soudce, který řeší neexistující spor. Náhrada škody ve výši 497,2 mil. Euro nemá identifikovaného příjemce. A nutno zmínit, že EC tento příjemce být nemůže. (RealNetworks již žádnou újmu způsobenou nemá).

Microsoft za posledních 15 let změnil podobu softwarového trhu nevídaným způsobem. Svým marketingovým tahem dokázal na svou stranu získat širokou škálu zákazníků, za což jej nemůžeme trestat. Forma jako to bylo provedeno, není porušením jakéhokoliv práva, ale naopak ukázkovým příkladem, jak využít všech nástrojů, které jsou dostupné všem, aby společnost přesvědčila zákazníky o svých produktech a službách. Působení Microsoftu na trhu nikoho neomezuje, výběr softwaru, který chce uživatel používat je jen a pouze na jeho svobodném rozhodnutí. Těžko bude hledat EC objektivní argumenty, jak obhájit svůj postoj.Komu tedy chce EC nahradit škodu? Na tuto otázku není v současné době zřejmá odpověď. Vše směřuje k tomu, že ze strany EC jde jen o „klacek na úspěšné“, kteří naopak prospívají spotřebitelům. Nejedná se ze strany EC jen a pouze o subjektivní rozhodování několika byrokratů, kteří potřebují jakoukoliv činností odůvodnit existenci svého úřadu?

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.