fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Kdo chce platit měsíční paušál za pevnou linku?

0

Měsíční paušál je vděčné anekonečné téma, zejména v tom případě, když se patřičný operátor rozhodne ozvýšení. Pojďme se podívat, co je příčinou takového rozhořčení zákazníků pevnélinky.

Nikdo nepochybuje o tom, ževybudování přístupové sítě není zadarmo, nicméně platit částku 403Kč (339Kč)  je pro mnohé zákazníky nepřijatelné, zejména z toho důvodu, že existujealternativa, která je dostupná za nižší cenu. Jednak hovoříme o mobilníchsítích, ale v současné době také o pevných sítích kabelových televizí. Proněkteré je to možná překvapení, ale služby volání poskytují kromě jižklasických telekomunikačních operátorů i kabelové televize. Bylo totiž jenotázkou času, kdy se na vybudované infrastruktuře kabelových televizí začnenabízet kromě služeb TV a internetu i volání.

Zásadní otázkou ovšem je, pročkabeloví operátoři nechtějí onen měsíční paušál za používání své sítě. Promnohé zákazníky je rozdíl v (ne)placení 403Kč poměrně významný. Proč anispolečnosti jako GTS Novera nebo Volný nechtějí měsíční paušál a jediný, kdojej účtuje je O2? Za časů zákonného monopolu SPT Telecom bylo v rámciprivatizace dohodnuto, že společnost rozšíří svou síť (v té době velmi chabou) ke koncovým zákazníkům.(Jen pro informaci, dnes se penetrace pevné linky v ČR pohybuje lehce nad30% zatímco v jiných zemí Západní Evropy to je přes 60%. ) Pokud bylopodnikání monopolu zajištěno zákonem, bylo nutné také zřídit dohled nad tímtopodnikáním, který posuzoval, do jaké míry jsou ceny pro zákazníky přijatelné. Atak se stalo, že SPT budoval sít a Ministerstvo financí nad tím dohlíželo. Kdyžbylo třeba zvýšit měsíční paušál na krytí nákladů přístupové sítě, po úředním uvážení se tak stalo. Když se kolem roku2000 rozšířila penetrace mobilních sítí natolik, že zákazníci začali přecházetod pevných k mobilním sítím, bylo to překvapení jak pro MF tak promonopolního operátora. K tomu se v roce 2001 přidala liberalizacetrhu a problém byl na světě. Utopené náklady vybudované sítě, o kterouzákazníci nejeví zájem…k tomu se začala aplikovat prokonkurenční cenová regulace ČTÚ a nebylomožné z kruhu uniknout. Čím více se rušily linky, tím více se zvyšovalyjednotkové náklady na každou linku. K tomu všemu navíc existovala povinnost vybudovatpevnou síť v případě požadavku zákazníka.

Na rozdíl od pevné sítě, semobilní budovala podle ekonomického hlediska ziskovosti, a proto nebyl a stálenení signál všude. Regulační opatření, která požadovala, aby se měsíční paušálúčtoval odděleně a byl postaven na nákladech zapříčinila, že se tato položkastala nejvíce viditelnou. Již zmíněné kabelové sítě také něco stály, ale nepřítomnostregulace stále umožňuje provozovatelům účtovat přístup do sítě(měsíční paušál) skrytězabalený do balíčků TV programů. Není pochyb, že by výše paušáluv kabelových sítí byla nižší než v případě telefonních, což vyplýváz neexistence povinnosti zabezpečit služby každému dle přání, ale jistě bynějaká byla.

Současný stav je takový, žeexistují náklady, které O2 nemůže v účetnictví škrtnout. Povinnostregulačního opatření oddělené evidence nákladů a výnosů zajistí, že není možnéměsíční paušál křížovým financováním snížit, tak jak to dělají kabelové sítě.Výsledkem je stále rostoucí jednotkový náklad na linku s tím, jak klesápočet zákazníků pevných linek zatímco neodepsané investice stále existují.

Řešením je jen tzv. zvyšováníhodnoty pevné linky. Čím více služeb bude možné přes „dráty“ zákazníkovi dodat,tím méně mu bude vadit měsíční paušál. Proto se k hlasovým službám přidalinternet a nakonec i TV. V celkovém účtu cca 1200Kč totiž těch 400Kčnebije tolik do očí, jako když zákazník utratí 500Kč a z toho 400Kč jen zamožnost využívání linky. Analogické služby nabízejí i GTS Novera, Volný neboRadiokomunikace. Ti sice neinzerují měsíční paušál, ale platí jej navelkoobchodní úrovni jako pronájem infrastruktury. (aktuálně 360 Kč / měsíc).Na takové lince pak nabízejí vše, co mohou. Hlas a internet (do budoucna i TV).Pozorný čtenář si jistě všiml, že všichni alternativní operátoři mají svébalíčky nastaveny tak, že zákazník utratí vždy přes 650Kč. To je pochopitelné,když za pronájem sítě platí 360Kč a další služby také něco stojí, není možné,se celková cena dostala pod náklady těchto služeb.

Nově zavedené regulační opatření,které spočívá v přeúčtování měsíčního paušálu na tomto stavu nic nemění.Zákazník musí přístupovou síť zaplatit a je jedno, zda to bude alternativnímuoperátorovi nebo přímo O2.

Příčinou relativně vysokéhoměsíčního paušálu není ani tak „monopolní“ postavení O2, ale politika státuv minulých letech a regulační opatření, která nutila provádět ztrátovéinvestice. V porovnání s jinými zeměmi EU není měsíční paušálv ČR vysoký, ale to zákazníka nezajímá. Jeho relativní výše jedůležitější. Proto budou kabelové a mobilní sítě dále soupeřits pevnými linkami a přetahovat zákazníky, neboť asymetrická regulace asama existence regulace jiný vývoj neumožňuje.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.