fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Kdo se bojí dovozů

0

Další kolo v zápasu o uvolnění trhu s elektřinou

Ekonomičtí novináři zabývající se elektroenergetikou se v poslední době s gustem věnovali směšnému počínání Energetického regulačního úřadu: halasně oznámil zdražení elektřiny rozrůzněné podle regionů, po pár dnech ale ustoupil přání vlády, a od Nového roku zdraží plošně. Tento konkrétní případ jasně odhalil, jak je to opravdu s „nezávislostí“ regulátora. Z hlediska liberalizace trhu jde však o spíše okrajovou věc. V mnohem větší tichosti se na ministerstvu průmyslu připravují rozhodnutí, která jsou pro trh s elektřinou naprosto klíčová — totiž o dovozech proudu, které by mohly vážně otřást dominantním postavením ČEZ. Stát se zjevně snaží zvýšit výnos z privatizace české elektroenergetiky, pro spotřebitele to ale nepřináší nic dobrého.

Máte papíry?

Pokud chce dnes kdokoli dovážet do České republiky elektřinu, musí projít velice složitým a postupným úřednickým kolečkem. Musí požádat o vyjádření ministerstva průmyslu ohledně země původu elektřiny. V pověstném paragrafu 44 energetického zákona je totiž tzv. reciproční a ekologická doložka. Co to znamená? Podle reciproční doložky musí mít čeští dodavatelé (výrobci či obchodníci s elektřinou) v zemi původu stejný přístup na trh jako domácí subjekty. Toto pravidlo vyřazuje ze hry Rakousko, Slovensko a Ukrajinu. Podle druhé doložky musí zahraniční dovozce splňovat aspoň taková ekologická kritéria jako čeští výrobci. Tím je vyloučeno také Polsko a z okolních zemí zbývá jen Německo. Druhým dokumentem, který je k dovozu zapotřebí, je přidělení přeshraniční kapacity, tzv. profilu. Tuto kapacitu přiděluje ČEPS (Česká přenosová), stoprocentní dceřiná společnost ČEZ. Třetí podmínkou je dovozní licence, kterou vydává ministerstvo průmyslu. I tak ovšem může ČEPS nebo letos založená státní firma Operátor trhu kdykoli usoudit, že se situace vymyká kontrole (slovy zákona: „je ohrožena celistvost a stabilita elektrizační soustavy“), a ministerstvo průmyslu smí až do 1. ledna 2005 jakékoli dovozy zarazit.

Nezávislá dcera

Výsledkem je parodie na liberalizaci. ČEPS nedávno oznámila, že pro více než polovinu příštího roku — konkrétně 28 týdnů — nemá žádné volné kapacity. Shodou okolností právě v době, kdy Severomoravská energetika požádala o rekordní dovoz elektřiny, což by pro ČEZ znamenalo silnou konkurenci (viz Respekt č. 47/2001). Jak se případ vyvíjí dál? ČEPS tvrdí, že žadatelů o dovoz elektřiny je moc (za pozornost stojí, že je mezi nimi třeba německá Petro Carbo Chem, která nemá českou licenci na obchod s elektřinou), a proto jejich požadavky musí „skrouhnout“ na 27 procent. K tomu je možné dodat pouze to, že nedostatek kapacit nemůže být skutečným důvodem pro omezení dovozů. Už jen proto, že na téže přenosové soustavě ČEZ prodává mnohem větší množství elektřiny ven (loni se dovezlo 0, 8 terawatthodin, ale vyvezlo plných 12, 4). Soustava přitom funguje tak, že pokud se na ní dováží i vyváží současně, pak se její stabilita zvyšuje, nikoli snižuje. Komu tyto obstrukce a omezení prospívají? Domácím výrobcům — na prvním místě ČEZ. Dominantní tuzemský výrobce se sice zajíká neustálým přesvědčováním, že ČEPS rozhodla o kapacitách nezávisle a že ČEZ zde má jen jednoho zástupce v dozorčí radě, ale to je k smíchu. Když to ČEZ nedávno potřeboval, ze dne na den odvolal ředitele ČEPS Aleše Tomce. Změnil kvůli tomu i stanovy, aby mohla ředitele odvolat valná hromada akcionářů, tj. sám ČEZ.

Komu vadí ostrovy

Existuje možnost dovážet elektřinu i bez ČEPS. Využívá se k tomu tzv. ostrovů spotřeby. Také tuto alternativu ale hodlá ministerstvo průmyslu omezit. Oč jde?Ostrovy spotřeby jsou vyčleněny z tuzemské elektrizační soustavy. Proud se do nich přivádí přes linky o napětí 110 kilovoltů, jež patří regionálním distributorům nebo jejich obchodním partnerům — proto není nutné žádat pro ně jakékoli vyjádření ČEPS. Bez problémů fungují od roku 1993 a dovoz do těchto ostrovů stále roste, loni dosáhl 1, 6 terawatthodin. Teprve nyní se vynořil problém. S odvoláním na ekologickou doložku energetického zákona začalo ministerstvo průmyslu dělat potíže s dovozy ze Slovenska a Polska, kam jsou tyto ostrovy napojeny. Pokud Grégrův úřad dovozy do ostrovů nepovolí, půjde o brutální zásah do již uzavřených smluv, do svobody podnikání a také o zásah proti zdravému rozumu. Regionální distributoři nemohou sehnat levnější elektřinu než tu, kterou mají z ostrovních provozů. Jediným důsledkem budou jejich vyšší náklady a uměle rozšířený monopol ČEPS.

Nejsou kapacity?

(údaje v TWh)

                                           1997   1998   1999   2000

spotřeba elektřiny v ČR          53,1   52,2    50,9   52,3

vývoz ČEZ                             3,8     4,5      5,7    12,4

dovoz po přenosové soustavě  1,6     1,0      1,0     0,8

zdroj: autor

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.