fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Kdo selhává ve vodárenství?

0

S nezadržitelnou nutností se nám blíží přijetí zákona o vodovodech akanalizacích. Důvod existence takového zákona stěží někoho překvapí -tržní selhání. Způsob onoho selhání je také poněkud stereotypní – trhvytváří přirozené monopoly a navíc nedokáže zohlednit veřejný zájem aostentativně se tváří, jako by nic takového neexistovalo. Do třeticestejně neinvenční je i řešení problému – regulace. A komu ještě scházíposlední nutný atribut, aby se jednalo o plnohodnotný legislativníprodukt, nebude zklamán. Poznámka „EU“ hrdinně klestí cestu návrhucelým zákonodárným procesem.

Monopoly, jak říká teorie, vznikají tam, kde je omezen vstup doodvětví. Jestliže stát prohlašuje, že v oblasti vodárenství přirozenémonopoly existují, musejí zde existovat nějaké přirozené překážkyvstupu na trh. Představme si modelovou situaci. Vlastníte soukromoufirmu a chcete vstoupit do oblasti podnikání s vodou v ČR. Máte novoutechnologii a mohli byste poskytovat služby mnohem levněji. Potěší vás,že tato činnost patří mezi činnosti vázané a ne již koncesované avybaveni vědomostmi o tom, že se jedná o plně deregulované odvětví,požádáte o povolení MZe. To vám povolení nedá, protože nemáte ještěsmlouvu o smlouvě budoucí s majitelem infrastruktury (v našem případěobcí) a ani vlastní potrubí, což je dost pravděpodobné, když v oboruještě nepodnikáte. Rozhodnete se tedy nejdříve postavit si potrubívlastní. Zjistíte, že to jen tak nelze, neboť to musí být součástíprogramu rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků. Infrastrukturapředstavuje totiž něco jako podmínku fungování ekonomiky a nelze prototak důležitou věc svěřit do rukou trhu, když se navíc jedná o ruceneviditelné. V tomto okamžiku se k vám navíc otočí zády i štěstěna.Program rozvoje byl právě schválen a další schvalování proběhne až zadeset let. Vy tedy počkáte. Vzhledem k tomu, že současní provozovatelévodovodů a kanalizací nemají valný zájem na nákladné modernizacipronajatých sítí, vaše technologie nezastará. Po deseti letech konečněproběhne nové schvalování programu rozvoje, kterého vy se ovšemnemůžete zúčastnit, protože nejste ani obec ani majitel sítě, ani jejíprovozovatel a ani ministerstvo. Máte další smůlu, neboť ani jeden zúčastníků řízení nemá zájem měnit zaběhaný systém, který již mnoho letfunguje ke spokojenosti všech stran, snad s výjimkou zákazníků. Vy tonevzdáte a budete se snažit poté, co za dalších 15 let vyprší současnásmlouva o pronájmu, zúčastnit se výběrového řízení. Máte znovu smůlu.Ke smlouvě se současným provozovatelem byl přidán dodatek prodlužujícítuto smlouvu o dalších 10 let. Za 35 let poté, co jste se rozhodlivstoupit do oblasti podnikání s vodou se tedy dostanete k výběrovémuřízení a opět vám nepřeje štěstí. Politici z nějakého důvodu poslužební cestě strávené v přímořských letoviscích rozhodnou ve prospěchsoučasného provozovatele. Za dalších 25 let se pravděpodobně jižvýběrového řízení nezúčastníte, protože se ho nedožijete.

Přistupme nyní k onomu tajůplnému veřejnému zájmu. Na začátek je nutnépřipomenout, že aby se vodovody či kanalizace mohly honosit názvem „proveřejnou potřebu“ a požívat tak privilegia zvláštního zacházení, musejíse nejdříve kvalifikovat. Zákonodárce se zdá být v tomto ohledubenevolentní. Za veřejné lze totiž vodovody a. kanalizace považovattehdy, „jestliže jsou na ně připojeni alespoň dva odběratelé povinniposkytovat platbu.“ A co že je to ten veřejný zájem? Význam tohotovýrazu by měl být všem naprosto jasný, neboť o tom, co znamená, není vzákoně ani slovo. Jasno v tom každopádně mají lidé, jichž se zmiňovanáúprava dotýká nejtěsněji. Nechme proto promluvit předsedupředstavenstva jisté vodárenské společnosti, který definoval veřejnýzájem v rozhovoru pro jeden odborný časopis takto: „Jedná se o zájmyveřejně prospěšné. Nositeli zájmů jsou blíže neurčená společenstvíosob-veřejnost. Veřejné zájmy souvisejí s režimem veřejného práva.Pouze orgány veřejné moci mohou prosazovat a posuzovat veřejné zájmy.Obsah tohoto pojmu musí případ od případu posuzovat sám správní orgán.Teprve na základě všestranného posouzení dané situace musí orgánveřejné moci rozhodnout, zda byl obsah pojmu „veřejný zájem“ naplněn.Veřejná správa tak, mimo jiné, organizuje i chod veřejných služeb avykonává mocenskou ochranu veřejných zájmů.“ Když tedy již víme, coveřejný zájem znamená, měli bychom zjistit, čím si tato oblastzasloužila takovou zvláštní pozornost. Je to proto, jak se dočteme vzákoně, že vodovody a kanalizace neslouží k uspokojování soukromýchpotřeb, ale potřeb veřejných. Všichni by tedy měli mít na paměti, žepři každém napití nehasí svou, nýbrž veřejnou žízeň a že umytívlastních rukou je opravdu ve veřejném zájmu. V tomto případě to asibude veřejný zájem na kvadrát. Nejenže budete mít veřejně čisté ruce,ale dokonce tím ochráníte samotné veřejné zdraví. O kolik vznešenějšíje pak podnikat v odvětví, kde se nehoníte za nemravným soukromýmziskem, ale obětujete se na oltář veřejných zájmů.

Máte-li už jasno, v čem ten zpropadený trh tak vytrvale selhává, nebopokud jste to věděli od začátku, pak je vaším životním posláním stát sepolitikem. Pokud jím již jste, nelze než blahopřát k výběru povolání.Jestliže vám to ale nedává smysl, nerezignujte a vezměte si k srdcitento verš z Vergilia: Tu ne cede malis sed contra audentior ito.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.