fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Když jsou ekonomům agregáty na draka

0

Přední ekonom z BerkleyBarry Eichengreen publikoval nedávno studii na žhavé téma. Varuje předzpomalením růstu čínské ekonomiky. Hlavní důvod? Hrubý domácí produkt Číny seblíží magické hranici 17 tisíc dolarů na obyvatele.

Možnou příčinnou souvislostlze nalézt celkem snadno. V určité fázi dohánění bohatších zemí se mohouprojevit dočasné limity rychlého růstu. Prasknutí investičních bublin, nárůstveřejného přerozdělování nebo dosažení mezí hospodářské specializace – to vše bývádůsledkem předchozího růstu, ale i příčinou následného zpomalení. Tyto zásadnístrukturální otázky jsou však v analýze uvedeny, pokud vůbec, jen zcela naokraj regresí agregátního ekonomického vývoje 41 zemí, které se pověstněprovádějí, dokud data nepřiznají to, co je třeba.

Absurditu agregátníhouvažování dokumentuje tvrzení, že vysoká míra investic snižuje pravděpodobnostzpomalení. Opak je pravdou. Netržně alokované zdroje financování a investičníprogramy vytvářejí spíše než šanci na další růst neefektivní produkčnínadkapacity nevídaných rozměrů. Rozlišit kvalitu investic makroekonomickýmiagregáty však lze jen sotva.

Čarovných 17 tisíc dolarů naobyvatele má prý Čína dosáhnout v roce 2015. Pokud ji ovšem předtím nesmete ztrajektorie rychlého růstu prasknutí některé z bublin, které však lze optikouagregátních čísel zachytit jen obtížně. Střelba naslepo neznamená, že senemůžete trefit.

Josef Mládek, Liberálníinstitut a Národohospodářská fakulta VŠE

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.