fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Koruna, iluzionisté a Paroubkova věštírna

0

Česká koruna v posledních letech nebývale posiluje. Proti americkému dolaru za 4 roky posílila o 58%, proti euru o 19%. Máme být za to rádi nebo se spíše obávat o naše expotéry? Neohrožuje silná česká koruna hospodářský růst České republiky? A co Paroubkova silácká slova o posilování české měny až na 25 Kč za euro v roce 2010?

Ekonomická teorie to vidí jasně. Nižší měnový kurz vede k rychlejšímu hospodářskému růstu, neboť zvyšuje konkurenceschopnost exportérů. Tak docela to ale pravda není. Měnové kurzy se nehýbou sami od sebe. Odvíjejí se od tzv.reálné kupní síly, které je určena měnovou nabídkou a hospodářským růstem. Čím více peněz centrální banka tiskne, tím slabší kurz bude. Čím vyšší bude hospodářský růst, tím vyšší bude i kurz měny. Česká republika v posledních letech zaznamenává oproti jiným zemím EU relativně vyšší tempo růstu HDP a relativně nižší tempo růstu peněz v ekonomice. Proto došlo k posílení české měny. Kauzalita je opačná: je to hospodářský růst co primárně spoluurčuje měnový kurz.

Pokud známe příčiny nárůstu měnového kurzu, můžeme zjistit co to znamená pro ekonomiku. Vyšší měnový kurz zlevňuje dovozy. Ty tvoří jak spotřební zboží, tak vstupy pro podniky. Částečně tak klesají náklady pro podniky, spotřebitelé ušetří. Vyšší kurz si budou pochvalovat i turisté v zahraničí. Naproti tomu exportéři to budou mít v zahraničí těžší. Vyšší kurz pro ně znamená, že v domácí měně dostanou za své produkty méně. Měla by tedy centrální banka zasáhnout a pomoci měnový kurz snížit? Co se v takovém případě stane?

Snižování měnového kurzu učiní domácí zboží v zahraničí atraktivnější. Výrobní zdroje se tak budou přesouvat do produkce pro zahraniční trhy. Účetnictví díky tomu vykáže ekonomický růst. Jenže tak snadné to není. Snižování měnového kurzu měnovou politikou je něco jako exportní subvence. Znamená to, že aby exporty mohly růst, musí se někomu jinému vzít. Umělé zvýhodnění exportérů odklání zdroje od výroby pro domácí trh. Rostoucí zisk exportérů je to co je vidět, odklánění výrobních zdrojů z důvodu poklesu měnového kurzu už vidět není. Na první pohled vypadá vše idylicky, ale jen do té doby, než začnou díky vyššímu množství peněz růst domácí ceny. Pak vzrostou vstupy i exportérům a jejich zisky plynoucí z nižšího kurzu zmizí. Jde o iluzi vytvořené prosperity. O hospodárském růstu můžeme mluvit jen tehdy, pokud ekonomika vytváří dostatek prostředků pro kapitálové investice a technologický pokrok a pokud jsou trhy co nejméně deformovány státními zásahy. Pokud tomu tak není, hospodářský růst snižováním měnového kurzu nevytvoříme.

Konkurenceschopnost českých exportérů je navíc odvislá od tzv.reálného měnového kurzu, který bere v úvahu kromě vývoje nominálního měnového kurzu i vývoj cen doma a v zahraničí. A zde je na tom Česká republika o něco lépe, neboť domácí ceny rostou pomaleji než v Evropské Unii nebo ve Spojených státech. V reálných číslech tak posílil kurz koruny proti euru za poslední čtyři roky o 16% (nominálně o 19%), oproti dolaru ale o závratných 52% (58% nominálně). Vývoj cen tedy o něco zmírnil dopady zhodnocení české měny. Současně mohou exportéři využít finančích nástrojů ke krytí rizik (k pojištění) z vývoje měnového kurzu. Větší firmy to nepochybně dělají a pak je pro ně vývoj měnových kurzů relativně nedůležitý. Jenže někdo náklady měnového vývoje nese. Jen se tyto náklady přesouvají na někoho jiného.

A jak se bude vyvíjet kurz koruny dál? To závisí právě na oněch faktorech, které jsme uvedli výše. Zvýší-li Česká národní banka tempo růstu peněz v oběhu, pak bude mít česká koruna tendenci k oslabení. Zvýší-li se růst českého hospodářství, bude mít koruna naopak tendenci k dalšímu posilování. Pan premiér zřejmě vychází z toho, že českého hospodářství bude v dalších letech rychle růst a guvernér Tůma úrokové sazby snižovat nebude. Možné to je, ale odhadovat kurz měny na pět let dopředu není ekonomická prognóza, ale věštění z křišťálové koule. Na 99,9% to bude jinak. Můžeme pouze říci, že za současné konstelace není pravděpodobné, že by koruna začala nějak dramaticky oslabovat. Bude spíše stagnovat či mírně posilovat.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.