fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Krize hypoték teprve začíná. I pro nás

0

Centrální banky na celém světě začaly v posledních dnech nalévat doekonomik miliardy dolarů, eur a dalších měn. Ještě dva dny před prvnífinanční injekcí přitom americká centrální banka tvrdila, že k tomutokroku nebude třeba sáhnout. Skutečnost je však jiná a na trh se valídodatečná likvidita, která nás má ochránit před hlubšími důsledky krizena americkém trhu nemovitostí a hypoték.

Ačkoli je spoustaekonomů překvapena současným vývojem, ve skutečnosti o žádné překvapenínejde a svědčí to o jejich zoufale nízké úrovni ekonomického vzdělání.Současná situace je totiž vyústěním dlouhodobých problémů. Jejichprapůvod nalezneme v 90. letech minulého století, v bublině naamerickém akciovém trhu, kterou způsobila americká centrální banka svouměnovou politikou. Tehdejší situaci „vyřešil“ šéf centrální banky AlanGreenspan radikálním snížením úrokových sazeb (z 6,5 procenta až najedno procento), aby na trh dodal likviditu. Dodatečná likviditaekonomice pomohla z krátké recese na nohy. Jenže ekonomika se za takkrátkou dobu nestihla restrukturalizovat. A pokud se nemocný pacientzcela nevyléčí, ale nemoc přechodí, má zaděláno na mnohem většíproblémy v budoucnu.

Velmi zjednodušeně řečeno – po roce 2001došlo k tomu, že se bublina z akciového trhu přelila na trhnemovitostí. Možné to bylo právě kvůli dodatečné likviditě, bez níž bybublina na trhu nemovitostí nevznikla. Vzhledem k provázanostimoderních ekonomik a synchronních měnových politik se však objevilybubliny i na jiných, „globálních“ trzích, např. na trhu nerostnýchsurovin. Se splasknutím bublin se nyní začíná iluze prosperity pomalurozplývat.

Marné ujišťování

Ve Spojených státech mají vtuto chvíli problémy dva největší poskytovatelé hypoték. Začínajíkrachovat menší poskytovatelé, a to dokonce i společnosti, kteréposkytovaly standardní, nikoli rizikové (tzv. sub-prime)hypotéky. Problémy začínají mít i evropské banky, zbankrotovaly některéhedgeové fondy. Minulý týden v souvislosti s bankrotem hedgeových fondůrezignoval prezident společnosti Bear Stearns, jedné z největšíchsvětových investičních bank.

Americkou centrální bankou asamozvanými odborníky byli investoři spolu s americkými domácnostmiujišťováni, že se pokles na trhu nemovitostí dotkne pouze oněchrizikových hypoték. Nyní je zřejmé, že situace je jiná, zasažen jenejen celý trh hypoték, ale i souvisící oblasti podnikání, jako např.hedgeové či podílové fondy.

Byli jsme ujišťováni, že centrálníbanka nesáhne k doplnění likvidity na trh. Realita je jiná. Jsmeujišťováni, že jde o krizi likvidity, která se vyřeší právě dodánímlikvidity. Realita bude jiná. Nejde totiž o krizi likvidity, ale oúvěrovou krizi.

Ani my nebudeme krize ušetřeni

Problémamerických domácností se totiž netýká likvidity, ale insolvence, tedyneschopnosti splácet své závazky. V insolvenci jsou ohledně spláceníhypotečních úvěrů stovky tisíc amerických domácností. Insolvence sešíří napříč celým hypotečním trhem, problémy se solventností zasáhly aještě více zasáhnou stavební společnosti, o krachování hedgeových fondůjiž byla řeč. Problémy na hypotečním trhu se spolu s radikálnímsnížením cen nemovitostí nutně promítnou do kvality bankovních aktiv.

Navícse zdá, že problémy se už začínají objevovat i u podnikových úvěrů.Všechny tyto potíže už nelze řešit likviditou, proto nyní snižováníúrokových sazeb americkou centrální bankou nepomůže. Nemůžeme čekat„poklidnou recesi“ jako v roce 2001.

Problémy americké ekonomikynemohou nezasáhnout Evropu a zejména pak Asii. „Ušetřena“ nebude aniČeská republika, jak se někteří ekonomové snaží sami sobě apravděpodobně i svým klientům namluvit. Malé otevřené ekonomiky jsoutotiž ve světě volného toku zboží a kapitálu dány doslova napospasměnovému a ekonomickému vývoji velkých ekonomik.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.