fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Lomborg změnil podobu diskuse o životním prostředí a globálních problémech

0

Bjorn Lomborg je jednímz hlavních světových autorů píšících proti environmentálnímu alarmismu,zasazuje se pro věcnou argumentaci o stavu světa na základě znalosti fakt ostavu životního prostředí, ale také ve svých dílech akcentuje význam ekonomie aekonomických motivací při chápání metod ochrany životního prostředí.V mnohém tak navazuje na slavného amerického ekonoma Juliana Simona; muže,který nadobro a definitivně odkázal malhusiánskou argumentaci o blížícím sekonci světa na smetiště dějin; ekonoma,  který nejen Bjorna Lomborga naučil vidět světjinak. Simon proslul svými objemnými – a řadou ekologistů nenáviděnými knihamio „stavu světa“. Lomborgovým příspěvkemk této diskusi je jeho monumentální a světově proslulá kniha Skeptickýekolog, jež je nyní díky Liberálnímu institutu a nakladatelství Dokořándostupná také v českém jazyce – Téměř 1000 stran plných grafů,čísel a zdravou ekonomií okořeněných úvah, jež netvrdí, že problémy neexistují,ale ukazuje, že dnes žijeme lépe a déle než kdy v minulosti, že znečištěníživotního prostředí systematicky klesá, suroviny nedocházejí a žádná ekologickáapokalypsa nehrozí. Stejně tak nám dává návod, jakým způsobem  světovéproblémy  smysluplně řešit, případněvysvětluje, v jakém pořadí by jejich řešení bylo nejúčinnější.

Tomuto problému se Lomborg věnuje i ve své další činnosti. Kromě Skeptickéhoekologa totiž  proslul také projektemKodaňského konsensu, v rámci něhož se několik nositelů Nobelovy ceny zaekonomii (profesoři Fogel, North, Schelling, Smith) a řada předních znalcůsnažila seřadit světové priority, tedy problémy, jimž svět čelí  podle míry urgentnosti, aby se lidstvo mohlovyhnout chybám a zbytečným úmrtím, kdy zdroje budou vydávány na řešenírelativně nevýznamných (i když možná silně medializovaných) problémů, zatímcona skutečně palčivé a životy ničící  problémy již prostředky nezbudou. Tentoprojekt stále pokračuje a Bjorn Lomborg tak od letošního roku působí jako řediteltzv. Copenhagen Consensus Center

 Díky své vytrvalé práci asíle předkládaných argumentů vliv Bjorna Lomborga daleko přesáhl hraniceDánska. Bjorn Lomborg se zařadil mezi přední světové autority v diskusi oglobálních problémech. Časopisem Time Magazine byl v roce 2004 zařazenmezi 100 nejvlivnějších lidí světa. Foreign Policy and Prospect Magazine jej v říjnuminulého roku označil za čtrnáctého nejvlivnějšího intelektuála na světě a WorldEconomic Forum jej jmenovalo Young Global Leader.

Bjorn Lomborg sice neníprofesionálním ekonomem, ale jeho argumentace se o ekonomii často opírá. Narozdíl od většiny autorů píšících o problémech životního prostředí chápe významna trhu tvořených cen (a schopnost tržního mechanismu konzervovat zdroje),rozumí také významu simonovského „ultimate resource“ – tedy invence, rozumu,důvtipu a kreativity výrobců a podnikatelů, ale i konzumentů a spotřebitelů.

Lomborg chápe, že pro nášsvět je typická vzácnost, že není možné mít vše a je tedy nutné se ekonomickyrozhodovat – vážit jak přínosy, tak také náklady, a hledat tak ekonomicky optimální úroveň rizik, aby naše celková kvalita života byla conejvyšší.

Jak je ale možné, že jeveřejnost přesvědčena o opaku? I zde je na místě obrátit se při hledáníodpovědi na ekonomii – její část zabývající se politickými procesy či teoriíregulace. I přírodní vědci jsou při svém zkoumání ovlivňováni ekonomickýmiohledy, např. způsoby financování jejich výzkumu či dopady jejich výzkumu navyvolání pocitu ohrožení veřejnosti. I zde má Bjorn Lomborg mnohé co říci.


Videozáznam celé konference včetně projevu B. Lomborga

Nové číslo Terra Libera s předmluvou B. Lomborga k jeho knize Skeptický ekolog on-line.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.