fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Magnáti si podřezávají větev

0

Ropa či zlato jsou v politicky a ekonomicky nestabilním prostředíatraktivní. Oproti nekrytým penězům mají výhodu, a to svoji vnitřní hodnotu. Jejich omezené množství, jsou vzácné, jejich hodnota roste se všeobecným růstemcen, čímž poskytují vítanou ochranu před inflací. Cena zlata v inflačnímprostředí již zamávala svému historickému nominálnímu rekordu, cena ropypokořila magickou stovku a také neskromně stoupá vzhůru.

Hodnota dolaru v posledníchměsících padá, ložiska inflačních tlaků sílí, zájem investorů (nejen) o ropuproto roste. Vedle měnových vlivů trh zároveň vnímá politická rizika, jež mohouovlivnit dodávky ropy a promítá je do ceny. Poptávka po ropě je protov současnosti velmi silná, a to i díky spekulacím, zda producenti ropydokáží poptávku plně nasytit. Vše nasvědčuje tomu, že rekordních 110 dolarů zabarel ropy bude jen přestupní stanicí dalšího růstu ceny ropy, nejodvážnějšíodhad další mety činí 200 dolarů.

Rostoucí cena znamená několikfakt. Růst očekávaných příjmů z ropy láká k hledání dalších zdrojůropy a ke zvyšování nabídky ropy. Ovšem vysoká cena také motivujek hledání levnějších alternativ, které při nižších nákladech poskytnoupodobnou či i lepší službu než ropa. Zároveň rostoucí cena nutí k většíefektivnosti při využívání ropy jak ve výrobě, tak ve spotřebě. Podívejme se naněkteré reakce na vysokou cenu u největšího světového konzumenta ropy, USA.Díky své vysoké spotřebě Američané pocítí růst ceny ropy velmi silně a musí sepřirozeně adaptovat.

Jak to v praxi vypadá? Taknapříklad podle Americké asociace pro veřejnou dopravu (APTA) vzrostlv minulém roce počet cest veřejnou dopravou na nejvyšší úroveň za poslednídesítky let, lidé omezují jízdu autem do práce či na nákupy. Podle údajůvýzkumné společnosti Autodata klesl v USA prodej sportovních užitkovýchaut na začátku roku 2008 meziročně o čtvrtinu, prodej populárních Hummerů sepropadl o 21 procent, stejně jako prodej menších modelů. Pro zajímavost, Evropané se podle nových datzačínají přiklánět právě k menším autům.

Šetří také američtí dopravci.Řidiči těžkých kamiónů jsou vedeni k co nejefektivnější jízdě,k optimální rychlosti, při níž je spotřeba nejnižší, někteří dopravcidokonce instalují do svých aut zařízení, jež sama optimalizují spotřebu motorů.Změny v nákladech i poptávce nutí reagovat i automobilky. Ty na ženevskémautosalónu představily ekologické vozy s nižšími náklady na provoz, nižšíspotřebou a tím i vyšší šetrností k životnímu prostředí. I bez úředníchpříkazů výrobci vynakládají miliardy ze svých prostředků na výzkum a vývoj.

Nejde pouze o auta, narazili jstejiž na oděvy, k jejichž výrobě byly namísto ropných produktů využityrecyklované PET lahve? Určitě. Rozdíl je pro běžného spotřebitele okemprakticky nepostřehnutelný. Někdejší strašák ekologů se tak proměnil vevyhledávanou výrobní surovinu, jež snižuje spotřebu ropy a závislost na ní.Příkladů adaptace na vyšší cenu či na potenciálně nižší dostupnost ropy lzenalézt daleko více, k ilustraci reakce společnosti na rostoucí cenu všakvýše zmíněné postačují.

Země vyvážející ropu jsou tak veschizofrenní situaci. Na jedné straně jim vysoká cena vyhovuje, příjmyz prodeje ropy utěšeně rostou a ony zažívají zlaté časy. Tzv. „suverénnífondy“ vyrážející na nákupy atraktivních aktiv do zemí konzumentů ropy jsouživým důkazem bohatství zemí vyvážejících ropu. Jenže vysoká cena také spouštínaznačené přizpůsobovací mechanismy. Není tudíž „dobré“ nechat cenu vyšplhatpříliš vysoko a umožnit těmto mechanismům naplno působit, zesílit motivacik substituci ropy. Rázem by byl blahobytu producentů konec.

Co dál? OPEC konkrétní výši cenyropy hodnotí a snaží se intervenovat. S cenou ale nelze donekonečnamanipulovat. Ropa je vzácný zdroj a mohla by přeci jen dojít, pokud třeba budemanipulace s cenou vytvářet trvale iluzi o relativně levném a dostupnémzdroji. Druhým a žádoucím scénářem je postupná reorganizace výrobs využitím alternativních zdrojů a následná změna spotřebních vzorců.Blahobyt zemí postavených pouze na produkci ropy je tak dlouhodoběneudržitelný. Z hlediska hladkého fungování společnosti je nejoptimálnějšínedeformovat informaci o skutečné vzácnosti a dát společnosti čas napřizpůsobení se nižší dostupnosti a vyšší ceně této suroviny. Vše ostatní budevytvářet destruktivní chaos.

Napsáno pro časopis BIZ

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.