fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Main Kampf a svoboda

0

Obvodní soud v Praze 7 zahájil nové projednávání případu Michala Zítka,vydavatele Hitlerovy knihy Mein Kampf. Zítek dostal již v prosinciminulého roku trest tři roky vězení s podmínkou na pět let a pokutudvou milionů korun. Pražský městský soud však rozsudek zrušil a případvrátil k novému projednání. Před našima očima tak probíhá politickýproces předurčující vývoj demokracie v Česku.Dosavadní reakce novinářů na tuto kauzu byly velice opatrná. Objevilyse hlasy upozorňující na absurditu tohoto soudu, ale nikdo si zřejměnechce zadat a čelit osočení z podpory neonacismu. Jednotná frontastátně-dirigistických „intelektuálů“ vystupuje totiž velice agresivně,demagogicky, využívajíc svoji silnou pozici v mediích. Kupodivupředstavitelé parlamentních politických stran v televizním pořadu Bezimunity (ČT 1, 3.5.2001) dospěli spolu s diváky k rozumnému závěru, žezakazování děl jako Main Kampf není správné.

Nadešel čas jasně a hlasitě říci: „Represe státu za publikování knihyMain Kampf je nepřípustným útokem na základní lidská práva. MichalZítek je český Larry Flynt“. U soudu vypovídají politologové,historikové a literární teoretici. Jedná se o samozvanou elitu, kterábez rozpaků vydává své subjektivní dojmy za pevný bod všehomíra.Zdůrazňují nutnost předmluvy, závěru, vhodného komentáře k textu.(Zřejmě by jej za peníze rádi napsali). Vadí jim i grafická podobaknihy, který prý může sloužit jako kultovní předmět. Znalci se taktosnaží vyvrátit Zítkovu obhajobu, podle níž bylo jeho cílem seznámitveřejnost v autentické podobě s historickým dokumentem a zároveňdosáhnout zisku. Jaký to úpadek vědce, když posluhuje státní moci. Snadzbývá ještě sepsat po vzoru Anticharty nějaký Antimainkampf?

Je celkem zbytečné poukazovat na existenci dalších knih (Věrnost je mouctí, Gordon Wililliamson, Nacistické reálie, E.W.W.Fower, Waffen-SS,nepublikované fotografie 1923-1945, Cristopher Ailsby), které jsou zcenzorského pohledu daleko závadnější než Main Kampf. Není rozhodujícíani ničím nerušená činnosti komunistů, propagující stejně zločinnouideologii jako fašismus. Proč není trestán pozdrav „Čest práci“ stejnějako „Sieg Hail“? Všechny tyto argumenty jsou nepodstatné detaily,protože se jedná o principiální otázku demokracie. Má či nemá občanprávo na svobodu projevu?

Slovy Deklarace lidských práv OSN: „Každý má právo na svobodupřesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu prosvé přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovatinformace a myšlenky jakýmikoliv prostředky a bez ohledu na hranice.“Česká republika se také zavázala dodržovat Úmluvou o ochraně lidskýchpráv a základních svobod. Paragrafy 260 a 261 českého trestního zákona,nadepsané podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv asvobod občanů, dovolují stíhat občany za jejich názory a jsou proto vrozporu s touto Úmluvou. Soudní proces s vydavatelem Main Kampfu neladíani s Listinou základních práv a svobod, základním kamenem ústavníhopořádku tohoto státu. Vydání historické, již existující knihy není nic,co by narušovalo práva a svobody druhých, bezpečnost státu neboveřejnou bezpečnost, ale realizací práva šířit informace.

Lidské svobody jsou univerzální a nedělitelné. Více než dvěstě letstarý první dodatek Ústavy Spojených států zakázal kongresu vydávatzákony omezující svobodu slova a tisku. Není možné, aby lidská právabyla rozdílná v USA a v Evropě. Proto je falešné opírat se o výčet,kolik polosocialistických zemích Evropské unie pošlapává svobodu stejnějako Česko. V opačném případě respektujme i daleko drsnější odlišnosti.Sekání rukou, hlav nebo ukamenovávání v arabském světě, veřejné popravyv Číně a věznění návštěvníků Kuby za jejich setkání s disidenty.

Ano, neonacismus je odporný a nepatří do slušné společnosti. Lehce seale může stát, že po pronásledování nějakého odpudivého přesvědčenízačne státní moc stíhat názory pouze provokující a nakonec přijdou nařadu názory odlišné od oficiální ideologie. I když se ptám „Nenastalajiž taková doba?“. První půjde sedět vydavatel Mein Kampfu, podruhé tojiž bude zastánce jiného politického názoru.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.