fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Mario Rizzo o Paulovi Samuelsonovi

0

Oslavné chorály, do nichž se novináři i četní ekonomové pustili poté, co zemřel jeden z nejproslulejších ekonomů 20. století, Paul Samuelson (1915 – 13. prosince 2009), se pokouší poněkud vyvážit ekonom Mario Rizzo, jenž má blízko k „rakouské škole“:

„Co se mu [Samuelsonovi] podařilo, je jistý druh metodologické exkluze. Ekonomové stále více pohlíželi s určitým despektem na „verbální ekonomy“ z předchozí éry. Myšlenka, jíž zjevně vyjádřil již Adam Smith, byla nyní považována za „zbrusu novou myšlenku“, jestliže ji některý moderní autor byl jako první schopen nadměrně zjednodušit a převést do matematického jazyka. Moderní ekonomové přeceňují svůj příspěvek k akumulaci lidských znalostí, poněvadž si pletou poznatky o reálném světě s dílčími zlepšením teoretického modelu. Skutečnost, že Keynes a Hayek se opětovně stali tak relevantními ve vztahu k dnešním událostem a hospodářským opatřením, jasně dle mého soudu ukazuje, že tyto dílčí změny teoretických modelů měly jen omezenou hodnotu a příliš nám nepomohly k tomu, abychom lépe chápali reálný svět.“

Pěkný je i komentář Richarda Ebelinga pod citovaným příspěvkem. Ebeling svůj výčet nejdůležitějších Samuelsonových „hříchů“ zakončuje následující vtipnou poznámkou:

„Bude-li se někdy konat ekonomický Norimberský proces, Samuelson by měl být posmrtně uznán vinným z intelektuálních „válečných zločinů“ proti svobodě a prosperitě.“

Viz též hodnocení z pera Arnolda Klinga a Miroslava Zajíčka.

Známou a extrémně úspěšnou Samuelsonovu učebnici ekonomie, jež měla stěžejní dopad na způsob uvažování hned několika generací ekonomů, hodnotí například:

PS: mnoho Samuelsonových článků je k dispozici zde.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.