fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

„Mediánová inflace“ – lék proti hospodářským krizím

0

Boj moderních centrálních bank za stabilitu cen si vyžaduje sofistikovaný přístup k problému. Postupem času centrální banky vyvinuly různé metody boje proti inflaci, až se nyní přiklonily k tzv.cílování inflace. Centrální banka stanoví, že v určitém horizontu (např.rok) musí určitý indikátor (většinou jistý typ indexu spotřebitelských cen) dosáhnout bankou určené hodnoty. Pokud tomu tak není, snaží se centrální banka svými nástroji o to, aby tomu tak v dalším období nebylo a inflační cíl byl splněn. Zásadní je v tomto ohledu zejména volba vhodného indikátoru.

Inflace je čistě peněžní jev. To ale neznamená, že veškeré fluktuace cenových indexů jsou způsobeny změnou množství peněz v oběhu. Krátkodobě jsou významené i tržní výkyvy, v nabídce nebo poptávce po jednotlivých statcích. Aby centrální banka dosáhla svého inflačního cíle, snaží se sledovat cenový index, který takové krátkodobé “neměnové” změny eliminuje. Jejich eliminací může sledovat čistě peněžní dopad na ceny. Centrální banka tak cíluje tzv. “čistou” inflaci, která většinou abstrahuje od cen paliv a potravin (ČNB má jinou metodiku). Tyto ceny mají významný sezónní charakter, což vede k “deformaci” peněžních vlivů na ceny.

Tato technika konstrukce cenových indexů má vážnou vadu. I silně fluktuující položky, jako jsou potraviny nebo ropa, totiž mohou obsahovat “peněžní” vliv. Podle “rakouské” teorie hospodářských cyklů se totiž rostoucí množství peněz projevuje do změny produkční struktury ekonomiky směrem k výrobě kapitálových statků. V souladu s tím roste enormně i poptávka po surovinách. Bez “peněžního” vlivu by poptávka po ropě nebyla tak vysoká a nevyhnala by ceny tak vysoko.

I proto přišli američtí ekonomové Michael F. Bryan a Stephen G. Cecchetti s tzv. “mediánem CPI”. Jde o vážený medián indexu spotřebitelských cen (CPI), kdy se odečtou položky s nejvyšší a nejnižší cenovou změnou a zůstane střed, tedy medián. Michael Bryan empiricky vysledoval, že je to běžný index spotřebitelských cen, který se ve vývoji “přizpůsobuje” mediánovému indexu. Podle autorů má tak mediánový index mnohem větší korelaci s předchozím měnovým růstem než ostatní inflační indikátory. Výsledkem je lepší predikovatelnost budoucí cenové inflace. Oproti současnému výpočtu čisté inflace je medián CPI metodicky nepochybně čistší metodou, protože uvažuje, že se ceny v ekonomice nemění stejně, ale že některé klesají a některé rostou. Mediánový index tak trpí mnohem menší formou agregace.

Index konstruuje pobočka americké centrální banky v Clevelandu, kde jsou soustředěni její nejlepší statistici, a vypočítala mediánovou inflaci i zpětně a proto můžeme zabrousit do historie. Expanzívní měnová politika ve Spojených státech měla ve druhé polovině 90.let za následek cenovou bublinu na technologickém akciovém trhu. Nárůst cen akcií zůstal nepovšimnut díky tomu, že se americká centrální banka orientovala podle indexu CPI. Zatímco během let 1996-1998 index CPI klesal, mediánový index zůstával konstantní. A přibližně rok byla hodnota mediánového indexu oproti indexu CPI dvojnásobná. Centrální banka však reagovala až na cenový nárůst indexu CPI z let 1999-2000. Ukazuje se, že mediánový index by byl mnohem vhodnějším nástrojem měnové politiky. Není to sice index dokonalý a můžeme vyslovit i pochybnosti o indexech samotných, ale za současných podmínek je mediánový index spotřebitelských cen nejlepším měřítkem peněžní inflace, který máme. Zcela jistě by byl vhodným nástrojem i pro Českou národní banku.

Při vyhodnocování důsledků změn mediánu CPI bychom ale neměli zapomínat na to, že je tento index odvozen z indexu spotřebitelských cen a tak obsahují minimálně jednu společnou vadu. Lidé nekupují ani medián spotřebitelského koše, ani spotřebitelský koš samotný. Index spotřebitelských cen je jen ilustrativním indexem snažícím se co nejvíce přiblížit realitě a spíše náklady spotřebitelů podhodnocuje. V USA je navíc CPI uměle snižován (protože se používá k valorizaci penzí a dávek), a tak je uměle snižován i medián. Proto by měl být pro centrální banku varovným signálem i minimální nárůst mediánové inflace.

 

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.