fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Můžeme věřit státním úředníkům v boji proti korupci?

0

Hospodářské noviny 21. 1. 2010 informovaly o tom, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přitvrzuje v boji proti korupci. Jeho opatření jsou celkem logická, ale tato logika boj proti korupci nepřitvrdí – pouze zvýší jeho náklady.<?xml:namespace prefix = o ns = „urn:schemas-microsoft-com:office:office“ />

 

Snad nejtypičtějším opatřením, které vyplývá přímo ze standardních cílů každé byrokratické organizace, jímž je maximalizace rozpočtu, je rozšiřování zaměstnanecké základny. Dalším z opatření, které „by mělo“ zabránit korupci státních úředníku při udělování státních zakázek, je složení kauce při vznesení podezření o korupci státního úředníka. Toto opatření kritizují i soukromé organizace a česká Transparency International. Jak Hospodářské noviny informovaly: „Jde o záměr, aby napříště musel složit kauci každý, kdo si na průběh tendru stěžuje. Omezí to šanci tendry skutečně prověřit, namítají zástupci byznysu, právníků i Transparency International.”

 

Pokud se zamyslíme nad logikou tohoto opatření, musíme konstatovat, že jde o rozhodnutí, které znovu naplňuje standardní cíle každé byrokratické organizace, jímž je maximalizace rozpočtu. Tímto opatřením totiž úřad chrání úředníky, kteří mohou být podezřelí z korupce. Proč to dělá? Protože by správní řízení mohlo být zneužito proti úředníkům. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by pak musel tyto kauzy prošetřovat, čímž by omezil prošetřovaným úředníkům prostor k vlastnímu diskrečnímu rozhodování. Možnost přidělovat státní zakázky by tím byla omezena.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže argumentuje tímto: „Neúspěšné firmy často podávají podnět k prošetření soutěže jen proto, aby mohly vyhrožovat zadavateli a v podstatě od něj vymáhat výpalné.“ Jinými slovy, neúspěšné firmy mohou vyhrožovat úředníkům tím, že je obviní z korupce. Proč ale v tomto případě nemůže úředník zažádat o pomoc Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stejně jako firma, která o korupci pravdivě informuje? Mohl by také složit kauci a Úřad by mohl firmu prošetřit. Právní prostředky na to má. Pokud si přijde úředník ohrožený, může nakonec zakázku stornovat a vrátit peníze do rozpočtu. Firma, která by tak o zakázku přišla, by se pak sama postarala o to, aby dokázala, že vše bylo v pořádku.

 

I když by tento postup byl v souladu s postupem, který vede Úřad pro ochranu hospodářské soutěže směrem k firmám, zdá se minimálně netradiční. A tak se můžeme ptát, bojuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s korupcí nebo jen budí zdání, že bojuje s korupcí, a to pouze proto, aby maximalizoval rozpočet svůj a totéž umožnil i ostatním úřadům?

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.