fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Na co ještě naletíme?

0

V posledních týdnech neuplynul den, kdy by se někteří představitelé vlády ČR nedopustili mnoha nepravdivých až lživých výroků. Vedle toho samozřejmě slibují. Na sliby kdekomu, kdečeho a za jakoukoliv cenu jsem si už zvykl. Vím, že to dělají jenom proto, aby se za každou cenu udrželi u moci. Na lži bychom si však zvykat neměli. Proč jim tyto nepravdy až lži docela jednoduše prochází? Je to tím, že spoléhají na nižší vzdělanost a na to, že občané mají krátkou paměť? S trochou nadsázky se dá říci, že málo vzdělaní, možná až hloupí, (ale poslušní občané – voliči) jsou programem této vlády. Socialisté se sice verbálně již mnoho let hlásí k tomu, že by rádi zvýšili vzdělanost našich obyvatel, ale ve skutečnosti je tomu právě naopak. Posuďte sami. Premiér v Betlémské kapli u příležitosti zahájení akademického roku odmítl reformu VŠ vzdělání, kterou za své přijali i socialisté Blairova kabinetu. Strašil případné zájemce o vysokoškolské vzdělání, že v případě zavedení školného by děti chudých rodičů na toto vzdělání nedosáhly. Realitou však je to, že tím co podporuje tato vláda se zachovává „bludný kruh chudoby“ u některých sociálních skupin a znemožňuje se jim vymanit se z něho svým vlastním přičiněním. Již delší dobu je pro ně vyšší či vysokoškolské vzdělání málo dostupné až nedostupné. Na stejném místě se pak „popletla“ ministryně školství ČR. Přinejmenším za nepravdivé lze považovat některé údaje, které udala o podílu zájemců o vysokoškolské studium.

Jiná její kolegyně z vlády ČR pak straší občany něčím, co jinde již bezproblémově funguje, a to je zavedení pořádku, používání selského rozumu a „kupeckých počtů“ v oblasti zdravotnictví. Činí tak v souladu s hlavním cílem socialistů, a to je urvat co největší díl společného koláče. Chtějí přerozdělovat peníze, o kterých by mohli rozhodovat občané. Jde jim o to, aby občany nahradili „vybraní osvícení“ právě z jejich skupiny „spravedlivých a vševědoucích“. Kdo jiný než „oddaní a zavázaní“ úředníci (služebníci), dosazení premiérskou policejně, mafiánsky, tajněslužebnou kohortou, mají lepší informace a umí lépe rozhodovat o tom, kam které peníze zrovna půjdou. A o co jiného, než o vyvolání pocitu nezbytnosti představitelům takovéto exekutivy jde.

Pak je tu ještě jiná věc. Ta už není ani k zasmání. A to je bezprostřední útok na svobodu a demokracii.

Jak jinak nazvat „akci Kořistka“. Ukazuje se, že tahy byly domyšleny téměř až do konce. Při policií vykonstruovaném případu, do něhož podle médií zasahoval i ministr vnitra, „zklamal“ socialisty pouze jeden jediný lidský faktor. Přece jen se našel odvážný úředník, jenž nemá hlavu jen na přikyvování mocným a použil mozek k tomu, k čemu ho má. Při policejním nátlaku, který tu byl vytvořen, je to hrdinství, protože jeho podřízení již po dohodě s policií souhlasili s uvalením vazby na dva občany této země. Ti se provinili jenom tím, že jeden jediný jiný občan o nich řekl něco, o čem oni tvrdí, že to neřekli. Ó jak absurdní, měli být zavřeni za slova (ne činy!!!), které ani údajně neřekli. Kéž by policie byla tak rychlá v jiných opravdu kriminálních případech, a to i mezi politiky právě této vládnoucí garnitury. Kéž by objasnila úlohu současného premiéra a bývalého ministra financí, ministra bez portfeje a dalších v kauze nepřátelského převzetí IPB.

A tak by koště, které držel v ruce premiér na Řípu, měl použít k vymetení svinčíku „za i před“ vlastními dveřmi.

Už víte proč mají občané zůstat pokud možno nevzdělaní a hloupí? No přece, aby jim znovu naletěli na jejich sliby a „upřímnost“.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.