fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Nebozí celníci

0

Už už to vypadalo, že celníci se vstupem České republiky do Evropské Unie přijdou o svá výnosná zaměstnání ve státním sektoru a budou se muset živit něčím užitečným. To ovšem sociální stát samozřejmě nemohl připustit, proto ihned přispěchal, a naložil celníkům hromadu bezesporu naprosto neužitečných úkolů. Nejlepší z celníků se podílejí na sběru dat o zahraničním obchodě a pomáhají statistikům vytvářet údaje o deficitu obchodní bilance. Ti průměrní kontrolují alespoň to, zda řidiči při jízdě dodržují bezpečnostní přestávky. „Nezaměstnaných“ celníků je ovšem stále dost, a potřeba zásobit je další (ne)užitečnou činností proto přetrvává. Takže od letošního října budou kontrolovat i „nelegální“ zaměstnávání cizinců. Je přece evidentní, že za násilím vyhoštěného cizince nastoupí na opuštěné pracovní místo za naprosto stejných podmínek s neskrývanou radostí český občan a MPSV si škrtne čárku v kolonce nezaměstnaných. Nebo ne?

Trochu z jiného soudku, od začátku července nám ve vší tichosti platí zákon o omezení plateb v hotovosti (týká se všech právnických i fyzických osob, maximální výši platby v hotovosti stanovuje na 15 000 Euro). Nejde náhodou o omezení vlastnických práv k beztak nekrytým penězům? Nikoliv, jedná se o další práci pro celní orgány, ty mají totiž s hotovostí vůbec největší, a hlavně špatné zkušenosti. Na řadu přijdou jedinci disponující vyšším než nízkým vzděláním, zákon totiž řeší i přepočet cizích měn na koruny české, a to se už bez kalkulačky zřejmě neobejde.

Žádný celník nesmí zůstat bez práce! Ale když se tak ohlédnu, nenaložil stát na nebohé celní úředníky té práce trochu moc?

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.