fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Něco shnilého ve státě dánském

0

Proč je nadějná firma Contactel na odpis

Nedávno prasklo jedno veřejné tajemství: Contactel, jeden z ambiciózních vyzývatelů Telecomu, byl vlastními akcionáři odepsán jako ztracená investice (Respekt č. 16/2002). V branži se o těžkých problémech firmy mluvilo už od loňska. Její šéf Michal Čupa se letos v odborném časopise Convergence snažil naznačit, že za vše může nepodařená liberalizace trhu. Takže Telecom v zárodku zadusil nebezpečného soupeře? Takto by příběh o svém neúspěchu zjevně rádi prezentovali lidé z Contactelu. Kus pravdy na tom je, ale dostupné informace nasvědčují spíše tomu, že pád byl v jejich případě jen otázkou času.

Velké oči

A přitom vše začalo ve velkém stylu. Contactel byl založen jako společný podnik Českých radiokomunikací a dánského operátora TeleDanmark (dnes TDC) v lednu 1999, kdy vrcholila telekomunikační světová horečka. Všichni v branži tehdy měli velké oči a majitelé Contactelu nebyli výjimkou. Obchodní plán, který dali zakladatelé firmě do vínku, by nedokázal nejspíš splnit nikdo. Contactel měl totiž od ledna 2001 nabízet kompletní telekomunikační služby (poskytování internetu, přenos hlasu a dat pro střední i malé zákazníky) s tím, že bude přednostně využívat sítě Českého Telecomu, nikoli své vlastní. Dominantní operátor ovšem ze všech sil lobboval, aby uvolnění trhu odsunul co nejdál. A v mnoha případech uspěl: například dohody o propojení sítí byly uzavřeny až v loni v březnu, vytáčená předvolba operátora bude zavedena až od letošního 1. července apod. Tím se nyní hájí ředitel Contactelu Čupa. Upřímně řečeno: čekal při známé náklonnosti všech českých vlád k Telecomu něco jiného? Navíc podobný skluz nabralo otevírání trhu i v Evropské unii. Contactel ovšem udělal chybu: na rozdíl od jiných operátorů (Aliatel, GTS) programově ignoroval výstavbu vlastní sítě, alespoň zpočátku. Pokud společnost postaví svůj obchodní plán na cizích sítích, které se pak otevřou jen v omezeném rozsahu nebo vůbec, pak ho ovšem nemůže splnit. A nemá ani příliš alternativ, jak takový plán změnit. Skupina Českých radiokomunikací nikdy netrpěla zrovna informační otevřeností a Contactel nebyl výjimkou. Jen z neoficiálních zdrojů se tak bylo možné dozvědět, že průměrný plat zde vysoce přesahoval průměr v branži. Také marketingové výdaje byly enormní. Contactel se stal na tři roky generálním partnerem Českého lva (poslední ročník přepustil firmě Nextra), sponzoroval filmový festival Jeden svět, vydával podnikový časopis a pro personál pořádal různé akce na „stmelení týmu“. Contactel se tím sice stal pátou nejznámější značkou v telekomunikačním sektoru, ale jednalo se spíše o prázdnou schránku. Firma za více než 700 milionů odkoupila předního poskytovatele internetového připojení Cesnet – tak drahá investice se jí pochopitelně nemůže vrátit. Další investicí s nejasným záměrem bylo vytvoření internetového portálu Redbox. Původně byl koncipován jako portál pro domácnosti a měl si na sebe vydělat prodejem reklamy. Později firma oznámila, že se jednalo spíše o marketingovou akci a vybudování značky. Méně eufemisticky řečeno: Redbox si na sebe nevydělává.

Z extrému do erotiky

V polovině roku 2001 akcionářům došlo, že vzhledem k minimálním příjmům jsou výdaje přemrštěné. Reagovali skokem do druhého extrému: Contactel rozprášil své marketingové oddělení, skončila reklamní kampaň i firemní časopis. Internetový Redbox se má změnit na portál pro firemní klientelu, zároveň se na něm objevily placené erotické stránky, což je u seriózních podniků poněkud neobvyklé. Contactel měl smůlu v tom, že kvůli vládní zakázce „Internet do škol“, kterou za podezřelých okolností získal Telecom, mu začali postupně vypovídat službu mnozí zákazníci, které získal spolu s nákupem Cesnetu. Výsledek? České radiokomunikace nedávno oznámily, že vytvořily vůči Contactelu opravnou položku ve výši 1,27 miliardy. Tato rezerva pokrývá ze 100 % jejich investici do základního kapitálu firmy a z 50 % poskytnutý akcionářský úvěr. Přeloženo z účetního jazyka: České radiokomunikace považují svůj podíl v Contactelu za odepsaný a o návratnosti úvěru mají velké pochyby. Není divu: Contactel od svého vzniku nasbíral provozní ztrátu kolem dvou miliard a má záporné vlastní jmění bez vyhlídek na obrat. Dánští majitelé z TDC, kteří ovládají jak Contactel, tak Radiokomunikace, se musí nyní rozhodnout co dál. Situaci by z jejich pohledu řešil nákup Českého Telecomu (ucházeli se o něj spolu s Deutsche Bank): TDC by získal dominantní firmu českého trhu a překryl by fiasko s Contactelem, který by se tím mohl bezbolestně rozplynout. Buď mohou Dánové doufat, že nakonec Telecom přece jen získají, nebo se mohou pokusit Contactel oživit. Otázka ovšem zní, zda firmě může ještě něco pomoci.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.