fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Nenasytnost eráru

0

Při pohledu na první „nástřel“ státního rozpočtu pro rok 2005 je zcela evidentní, že ministrům se u nás vyplácí lhát. Současný, ale zároveň „odstupující“, a s největší pravděpodobností i budoucí ministr financí v jedné osobě, sliboval průhledné sestavování státních rozpočtů, včetně financování ztrát České konsolidační agentury. A ejhle, rok se sešel s rokem a slova ministrova neplatí. Proto, aby deficit státního rozpočtu vypadal, že je nižší, ztráta České konsolidační agentury se do prvního „nástřelu“ státního rozpočtu jaksi nezapočítává. Jinak by totiž bylo na první pohled patrné, že už i před dalšími dodatečnými požadavky jednotlivých resortů je deficit státního rozpočtu zhruba na stejné úrovni jako v letošním roce. Na povrch vylézá i další nepravda. Vláda slibovala, že se výdaje státního rozpočtu sníží a tím dojde ke snižování deficitu veřejných rozpočtů. Opak je pravdou. Resorty si vynucují další desítky miliard, které údajně potřebují pro svou činnost. Potvrzuje se platnost toho, že erár je opravdu nenažraný.

Za pravdu tak v praxi dostávají ti, kteří tvrdili, že kosmetické úpravy vydávané současnou socialistickou koalicí za reformu veřejných financí nejsou nic jiného než pokračování v rozmařilém rozhazování finančních prostředků, které se seberou daňovým poplatníkům. Navíc ve vyšší míře, protože celkové daňové zatížení občanů se zvyšuje. Smutné však je, že poskytované „veřejné statky“ jsou čím dál horší. Státní správa je zahlcena, vzdaluje se občanům. Tak například opravy dálnic se dělají opravdu po socialisticku. Stačí spočítat kolik lidí dělá na uzavřených komunikacích, jak dlouho jsou tyto uzavřeny a kolik lidí přijde z důvodů protahování oprav (při dopravních nehodách) o zdraví, majetek či dokonce o život. Nebo jiná lahůdka. Nedávno mi jeden podnikatel v cestovním ruchu vysvětloval, že cestovní služba je osvobozena od daně s nárokem na odpočet DPH, pokud nakoupené jednotlivé služby cestovného ruchu zahrnuté v cestovní službě jsou uskutečněny ve třetí zemi. Pokud budou tyto nakoupené sužby cestovného ruchu uskutečněny jak ve třetí zemi, tak i na území ES, je přirážka osvobozena od daně jen v poměru, v jakém jsou tyto nakoupené služby. Nyní vyvstává problém. Jak tento poměr zjistím? Vezmeme pravítko a mapu a budeme měřit, jakou vzdálenost vzdušnou čarou např. letělo letadlo ještě nad územím ES a jakou vzdálenost letělo nad územím třetích zemí? Není nad to zjednodušovat zákony.

Tak bychom mohli probírat jednu kapitolu státního rozpočtu po druhé. Místo „pouštění žilou“ by se tak peníze měly spíše přiškrtit.

Na základě prvních náznaků „potenciálního skladatele“ nové vlády se ukazuje, že tento nebude uvažovat o radikálnějších změnách v oblasti veřejných financí. Ministři současní, ale možná i ti potenciálně budoucí si nejspíš říkají: po nás potopa. Však ony další politické garnitury budou muset napravovat to, co současné prošustrují. A ono napravování bude tak tvrdé, že jim to sebere politické body a tím pádem se opět co nejdříve „dostanou k veslu“ přerozdělovači peněz z veřejných rozpočtů. A protože je důležité udržet se u korýtka co nejdéle, sekyrka se zatíná čím dál hlouběji. Co na tom, že dluhy bude muset v budoucnosti někdo zaplatit.

Problém s veřejnými rozpočty mohou přímo ovlivnit nové skutečnosti, které se objevují v posledních týdnech. Jedná se o snížení dynamiky růstu spotřeby domácností. Občané mají stále větší obavy z možné ztráty zaměstnání a spotřeba se u některého zboží snižuje. Markantně se tato skutečnost projevuje při prodeji aut a u některého dalšího dražšího zboží. Nenaplňují se představy ministrů „neekonomů“ o rychlejším tempu růstu daňových výnosů ze spotřebních daní a z DPH. I přes to, že se zvýšilo pojistné na důchody z 26 % na 28 %, zaznamenal tzv. důchodový účet za 1. pololetí deficit 6,2 mld. Kč. Na konci roku má být v přebytku 6,1 mld. Kč. Tak jsem zvědav jak to zase vláda zašolíchá.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.