fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

O průmyslových zónách

0

1) Zajímá nás, jak může dobře prosperují průmyslová zóna ovlivnit po stránce ekonomické život v kterémkoli městě České republiky. (Snížení nezaměstnanosti, nové pracovní příležitosti apod.)

Prosperita průmyslové zóny závisí na prosperitě podniků v ní působících. Průmyslové zóny jsou obvykle spojeny se snahou regionu, města či obce vytvořit výhodnější podmínky pro investory a pozitivně přispět nejen k rozšíření nabídky pracovních příležitostí, ale také urbanistickému rozvoji sídel s ohledem na požadavky obyvatel. Primární jsou bezpochyby ekonomické důvody, které mají vést nejen ke snížení míry nezaměstnanosti, ale také k vyšším daňovým  příjmům do krajských a obecních rozpočtů. Větší ekonomická aktivita se v regionu  či městě neprojevuje jen větším dopravním ruchem a hlukem, ale také upravenými chodníky,  parky a ostatní zelení. Rozvoj ekonomických aktivit napomáhá zvýšení kupní síly, jejíž část je vydávána v obci či městě na nákup služeb nabízených místními podnikateli. Výsledkem toho jsou nejen nové tenisové a squashové kurty, kuželny a bowlingové haly, posilovny,  ale také jiná sportoviště, která lze soukromě provozovat.                                        

Průmyslové zóny by zásadně neměly být financovány ze státního rozpočtu, neboť vliv státu na využití investovaných prostředků, případně kontrola jejich využití je velmi malá. Tento požadavek je v souladu s principem subsidiarity prosazovaným v EU.

2) V současné době ale ještě existují města, kde průmyslový park nebyl vůbec zřízen. Proč se podle Vašeho názoru některé radnice staví k těmto projektům zády?

Důvodů může být několik. Představitelé města nemají zájem podnikat s obecními prostředky, nýbrž je jinak využívat ku prospěchu obyvatel. Tento postoj nelze odsuzovat. Může být projevem skutečné zodpovědnosti zastupitelů k obecním finančním prostředkům. Zastupitelé v tomto případě nechtějí se svěřenými prostředky podnikat, protože každé podnikání je spojeno s rizikem ztráty. Investic do průmyslových zón se toto riziko týká ne méně než investování například do výstavby hotelu, který je téměř  po celý rok prázdný. Zkušenosti s mnoha pochybnými veřejnými investicemi do průmyslových zón nemusí být projevem pohodlnosti či lenosti, ale racionálního úsudku a správného rozhodnutí o lepším využití disponibilních finančních prostředků.

3) Z hlediska ekonomického je podle Vás kumulace investorů do jednoho prostředí výhodná nebo naopak?  

Závisí to na povaze jednotlivých investičních projektů. Kumulace může být na jedné straně výhodná pro klidné bydlení obyvatel, na druhé straně může způsobit nepříjemnosti v dopravě (zácpy) a škody na životním prostředí (nadměrné zatížení hlučností,  prašností apod.).

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.