fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

O státním dluhu

0

Neustále narůstá hrubé zadlužení státu, podle některých odhadů by mělo dosáhnout do konce roku rekordní výše 36 miliard USD. Jakým způsobem by zadlužení mohlo ohrozit stagnující českou ekonomiku a stabilitu již tak rozkolísané domácí měny? Co za této situace navrhujete?

Otázka, kterou jste mi položili, je nepřesná. Je nereálné, aby hrubé zadlužení státu v zahraničí dosáhlo 36 miliard USD ke konci roku 1997, když v současné době mírně převyšuje 20 miliard USD. Podle mého odhadu by naše hrubé zadlužení nemělo překročit 22,5 miliardy USD na konci letošního roku. Výše této makroekonomické veličiny je podstatná především v relaci k hrubému domácímu produktu. V současné době dosahuje téměř 38 % jeho očekávané výše. Pokud překročí 40 % hranici, hrozí, že se sníží rating naší země, který provádějí renomované ratingové firmy např. Moody’s, Standard & Poor’s a další. Snížení ratingu znamená zhoršení podmínek pro poskytování zahraničních úvěrů pro naše společnosti, konkrétně se to projeví ve výši úrokové sazby. Ta se projeví ve vyšších nákladech našich firem a ve zhoršení jejich konkurenční schopnosti. Tím se dále posílí stagnační tendence v našem hospodářství.

Očekávání poklesu kurzu naší měny indikovaly mohutné emise euroobligací denominovaných v českých korunách. Jejich emitenti spekulovali na pokles kurzu před datem jejich splatnosti. Tato úvaha jim vyšla. Výnosy emitentů (především západoevropských bank) z kurzové změny zaplatili ti, kdo si tyto euroobligace koupili a v osudných dnech je drželi. Šlo především o drobné střadatele ze zemí Evropské unie.

Struktura zahraničního dluhu má vliv na stabilitu měny. Podstatné je, že nízký je podíl vládního dluhu, asi 10 % celkového zahraničního zadlužení. Podstatné pro stabilitu měny je, které firmy jsou příjemci zahraničního dluhu. Zda se jedná o exportéry nebo o ty, kteří svou produkci realizují na domácím trhu. Ti druzí nakupují zahraniční měnu, aby mohli splácet svůj úvěr. Zvyšují tím poptávku po zahraniční měně, kterou nakupují za české koruny. Tato poptávka samozřejmě posiluje kurz zahraniční měny vůči domácí.

Tendenci rostoucího zahraničního zadlužení vláda nemůže efektivně změnit. Alespoň ne v našem případě, kdy její vlastní dluh je malý. V případě podnikové zadluženosti je nejlepším regulátorem trh.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.