Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Okradl mě taxikář, vládo zakroč

0

Konečně se potvrdilo, že vládu nemáme jen tak pro nic za nic. Vládajako jeden muž (a jedna žena) zakročila rázně proti „darebným“taxikářům, kteří snad ani netuší, jaké národohospodářské škodyzpůsobují a jak svou volnou tvorbou cen zhoršují už tak svízelnousituaci české vnější platební nerovnováhy.

Kdo to kdy slyšel 1 km za 25, 50, 150 nebo nedej bože 1500 Kč. Osobněbych si dal velký pozor, abych si do takového taxíku nesedl avyužívajíc svého suverénního postavení spotřebitele, zvolil bychúspornější variantu, třeba nějaké osvědčené radiotaxi. Ne tak naše“ultraliberální“ vláda. Po stížnostech krajanů v čele se slavnýmMilošem Formanem zasáhla a situaci vyřešila jednou provždy. Od nynějškase bude cena v tomto „specifickém“ druhu podnikání vypočítávat zprůměrných nákladů, tak aby každý, který bude vůbec do podnikánívpuštěn (což už prý nemůže být tak jednoduché), mohl účtovat přiměřenou(spravedlivou) cenu. Ultraliberální ekonomové zasednou, dají hlavydohromady a určí: 16 Kč 25 haléřů. Kdo bude žádat po zákaznících více,bude vyloučen z cechu taxikářů. Je zcela dobře možné, že za nějakoudobu bude zřízen povinný garanční fond pro případ, že by taxíkáři vpůli cesty došel benzín a byl by nebohého cestujícího nucen zanechatbez finančních prostředků napospas neznámému okolí.

Představme si, že se objeví taxikář, který se rozhodne býtnejfajnovějším taxikářem ve městě, koupí si rolls-royce a bude vozit typány podnikatele, kteří si potrpí na okázalý přepych. V tomto okamžikunastává problém. Buď se majitel luxusního taxi s vystupováním na úrovnipřed nástupem do vozu s podnikatelem domluví, že v souladu s vyhláškouod něj zinkasuje 16,25 Kč za kilometr a pak si nechá vsunout do náprsníkapsy patřičný (nezdaněný) příplatek za luxus nebo se na úhradě částky,která patrně převýší 16,25 Kč, dohodnout nějak jinak. Tak či onak,taxikář i podnikatel budou nuceni minimálně obejít zákon (resp.vyhlášku). Oba, jinak předpokládejme počestní občané, budou vystaveninebezpečí odhalení a potrestání. Důvod? Oboustranně přijatelná cena zanabízenou službu, na které se dohodli, se příčí rozhodnutí úředníků.

Pro mnohé je poměrně obtížné (i když přiznávám, že jich je stále méně)uvěřit, že lidé, kteří se domnívají, že mohou řešit obtížné problémytransformující se ekonomiky, mohou dospět k rozhodnutí o cenovéregulaci v taxislužbě. Naše vláda by měla konečně dokončit nedokonanédílo. České dráhy by měly pomalu zjistit, že smysl jejich existence jepodnikání na železnici, systém důchodového zajištění stojí před zásadnízměnou. Je potřeba stále dokola vysvětlovat, že teorie přirozenéhomonopolu neplatí ani v energetice, ani na železnici, a tak regulace cenv těchto odvětvích je věcí nadbytečnou. Je třeba výrazně snížit výdajestátu a zasahování vlády do života jednotlivců, nechceme-li se ocitnoutnapospas politickým oportunistů a prožít zbytek života v chudobě.Všechny tyto úlohy jsou politicky velmi obtížné. Je totiž vždyjednodušší regulovat a rozdávat z cizích peněz než prosadit nepopulárníleč potřebnou systémovou změnu. Místo toho se předseda vlády vrátí zpřenášky na počest F.A. Hayeka, kde promlouvá o jeho inspiracirakouskou ekonomickou školou a tvrdí, že i kdyby tyto myšlenky svobodyzahynuly jinde ve světě, u nás přežijí, a pár týdnů po návratu sestejnou elegancí podpoří cenovou regulaci taxislužby.

Co říci na závěr. Taxikáři, ačkoli neplní krajinotvornou funkci bylizařazeni mezi profese, o jejichž existenci se začne rozhodovat naúřadech. Spolu se svými zákazníky budou společně doufat, že se úřednícistrefí do ceny, která zajistí legální přežití alespoň některých z nich.Zaměstnanci v jiných profesích a ostatní podnikatelé budou čekat, kdyse právě jejich obor stane předmětem článků v zahraničních novináchnebo předmětem stížností emigrantů třeba v Austrálii a bude následněcenově regulován. Václav Klaus si připíše do své další knihy pokapitole „Dovozní depozita, další krok k liberalizaci transformující seekonomiky“ kapitolu „Jak jsem regulací cen taxislužby podpořilpodnikání v České Republice“ a na příštím zasedání Společnosti MontPelerin, která je prestižní organizací předních světových klasickýchliberálů, přednese přednášku „Význam průměrných nákladů pro volnoutvorbu cen“.

Celá vláda se na některém z příštích zasedání zamyslí nad otázkou, zdaje správné, aby se m2 pálených tašek prodával za cenu několikastokorun. Vždyť je potřeba podpořit výstavbu nových domů a tím oživittrh s byty, neboť nízká mobilita pracovní síly způsobuje rostoucínezaměstnanost a tím rozmnožuje řady lidí žijících pod hranicí chudoby,což nepřispívá dobrému jménu naší země ve světě. Což takhle 1 m2 tašekza fixní cenu 125,80 Kč?

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.