fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Opravy pravd o Temelínu

0

Jiřímu Paynovi (MFD 7. 7.) klidně uvěřím i to, že JET je nejbezpečnějšíelektrárna ve sluneční soustavě, když to všichni jaderní inženýři budoutvrdit. Pokud je to však tak bezpečné zařízení, proč je zodpovědnostprovozovatele za případné jaderné škody v energetice omezena atomovýmzákonem (po vzoru Price Anderson Act) na 6 miliard? Přece selský rozumnám říká, že u bezpečných projektů není zapotřebí podnikatelské rizikosnižovat státními zárukami. Používání teorie globálních klimatickýchzměn ve prospěch jaderné energetiky není nic nového. Otázkou je všakjejí prokázanost. Dále by mě také zajímalo, s jakým nadšením budou jejídnešní političtí propagátoři (fandové atomu) jednou v jejím jménupropouštět dělníky nebo regulovat dopravu. Problém vodních elektrárenvidí ekologové v jejich vlivu na lokální ekosystém. Produkce plynuvznikajícího tlením ve vodě (metan), který „způsobuje skleníkový efekt“(tedy přirozený atmosférický jev, bez kterého by na Zemi neexistovalživot), je na vodních elektrárnách zanedbatelná. Jeho antropogennízdroje je třeba hledat v pěstování rýže, chovu dobytka či těžběsurovin. O příčinách alergie, složitého imunologického onemocnění, setoho neví příliš mnoho. Jedna teorie skutečně předpokládá, že výskytalergie souvisí se znečištěním ovzduší. Na druhé straně je faktem, že smasovým výskytem alergie se setkáváme až v posledních třiceti letech.Přitom v západních zemích se nejhorší znečištění odehrálo již dříve.Proto existují i další teorie, dávající alergie do souvislosti s jinýmiproblémy, například s nedostatkem podnětů pro imunitní systém, sešpatnou kvalitou potravin nebo se znečištěním stopovými látkami. Astmase může vyvinout i u nealergika, takže diskutovat souvislosti přesahujemoji odbornost. To klidně přiznám. Jak vidím, nejen moji.

Je těžké dělat předpovědi, zejména když jde o budoucnost. Přivědomí toho, že prognostikům se u nás daří dobře, si ovšem také jednuvyzkouším: Temelín bude uveden do provozu a bude pracovat několikdesítek let bez nehody a bez jakéhokoliv úniku radioaktivity, který byse lišil od úniků z jiných zdrojů, způsobených přirozeným obsahemradioizotopů. Případný dopad radiace z JET nebude nikdy možné oddělitod účinků radioaktivního pozadí. Až potud se naplní (a všichni v todoufejme!) předpovědi jaderných expertů. Od samého začátku však budeproblém Temelína brzdou deregulace energetiky u nás. A po nějaké doběse může ukázat, že pokrok Temelínu skutečně odpískal. Avšak ten tu nasvých 143 ha zůstane. A až to jednou sečteme, ukáže se, že Temelínnebyl nejlacinější variantou. Jak se po spuštění elektrárny zachová EU,ve které je pojmu dumping často zneužíváno proti jakékoliv cizíkonkurenci? To nemůže předpovědět nikdo a rozhodně si nemyslím, že máČEZ v tomto směru vyhráno. Temelín bude spuštěn, o tom je zřejměrozhodnuto v rámci nejvyšších politických dohod, kterým dala většinaobčanů vzniknout při posledních volbách. Ekologičtí aktivisté by siproto mohli ušetřit mediální program, který pro nás připravili. Nechťje Temelín především mementem nesmyslnosti státních investic podobnéhosocialistického charakteru, kdy generální dodavatel i iniciátorvýstavby jsou v rukou státu a podle toho jsou řízeny. Na konci textuJiří Payne zmínil jako argument svůj zdravotní stav. Trpím stejnoudiagnózou jako on a mohu říci, že největším nebezpečím pro rozvinutímého astma je hrozba povinné vojenské služby a z ní plynoucí pobyt vnepřijatelném alergenním prostředí. Způsobil jsem si to sám, neboť jsemna rozdíl od mladých politiků, zpěváků i hokejistů nikomu nic nedal.Proto tímto žádám pana poslance Payna, aby se místo trapné podporysvých exkolegů držel elementárních zásad pravicové politiky a svojíprací státní moc z beder občanů sundával, nikoliv aby ji na ně ještěvíce uvaloval.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.