fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Petice proti snahám Evropské komise zavést společný konsolidovaný základ podnikové daně

0

11. dubna 2006 inicioval Litevský Free Market Institute (LFMI)sepsání petice proti snahám Evropské komise zavést společný konsolidovanýzáklad podnikové daně (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB). Tatopetice byla podepsána a rozšířena 23 evropskými výzkumnými instituty ajednotlivci (jejich jména jsou uvedena níže). Petice byla také odeslánaEvropské komisi, Evropskému parlamentu a Radě, stejně jako národním vládám amédiím členských zemí.

Petice vznikla jako reakce na sdělení Komise, obsahujícíshrnutí již provedených a plánovaných kroků vedoucích ke vzniku CCCTB.Třiadvacet evropských protržně orientovaných think-tanků připojilo svůj podpisk petici vyzývající všechny členské státy EU, aby se postavily proti tétozhoubné iniciativě, jež má za cíl vytvořit jednotná pravidla pro podnikové daněv rámci celé EU. Takový krok by totiž podkopal konkurenceschopnost celé eurozónyv rámci globální ekonomiky, uvalil na všechny podniky bez výjimek obrovskévedlejší náklady zdanění, a navíc by ani zdaleka nevedl k cílům vytyčenýmpro daňovou harmonizaci.

Protože další organizace vyjadřují zájem podpořit petici ipoté, co byla podepsána a rozšířena, bude LFMI dále shromažďovat jejísignatáře. Petice bude tedy za nějaký čas opakovaně doručena evropskýminstitucím.

Níže je uveden celý text petice.

Petice

Proti snahám Evropské komise zavéstspolečný konsolidovaný základ podnikové daně (Common Consolidated Corporate TaxBase – CCCTB)

4. dubna 2006 předložila Evropská komise Radě, Evropskémuparlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru sdělení „ProváděníLisabonského programu Společenství – Dosažený pokrok a další kroky kespolečnému konsolidovanému základu podnikové daně (CCCTB).“ Sdělení má dvojíúčel – „podat zprávu o dosaženém pokroku a přitáhnout pozornost k těmoblastem, kde je žádoucí hlubší politická podpora a aktivní účast bez nutnostizávazků členských zemí k legislativním návrhům.“

Sdělení žádá o politickou podporu a aktivní účast členskýchzemí z důvodu: zapojení členských zemí a Komise do dalšího vývoje CCCTB bezukvapených či konečných závazků k CCCTB; připravenosti všech členskýchzemí ke změnám ve svých daňových předpisech; vyhnutí se zavedení jakéhokolivformálního spojení CCCTB a odpovídajících mezinárodních účetních standardů; apředstavení CCCTB jako možnosti pro firmy.

Signatáři, zástupci nezávislých evropských ekonomickýchvýzkumných institutů sdílejících ideál otevřené ekonomiky založené na svobodněfungujícím trhu Evropské unie a Evropy jako celku, jsou hluboce znepokojenisnahami o daňovou harmonizaci obecně a odmítají myšlenku CCCTBz následujících důvodů:

  • CCCTB nepřispěje k dosažení žádaných cílů, jako je zajištění hladkého fungování společného trhu, zmenšení administrativního břemene a zprůhlednění daňových předpisů;
  • CCCTB bude sloužit jako první krok směrem k jednotné daňové politice Evropské unie, důsledkem čehož se podkope daňová konkurence uvnitř EU a oslabí konkurenceschopnost tohoto regionu v globální ekonomice;
  • CCCTB způsobí, že základ podnikové daně bude ještě složitější a vzdálenější mezinárodním účetním standardům než nyní, přičemž, pokud bude volitelný, pouze zvýší počet standardů v EU;
  • CCCTB uvalí na podniky, zejména pak malé a střední, obrovské vedlejší náklady zdanění.

Vezmeme-li v potaz, že výhody CCCTB jsou značnědiskutabilní, zatímco nedostatky zřejmé, vyzývají signatáři evropskéspolečenství k následujícímu postupu:

  1. Členské státy EU by se měly postavit iniciativě vedoucík harmonizaci základu podnikové daně, stejně jako dalším krokům vedoucímk vytvoření daňového kartelu mezi členskými zeměmi EU.
  2. Členské státy EU s vysokým zdaněním vyzývajícík daňové harmonizaci by měli posunout své daňové systémy blíže kekonkurenčním daňovým režimům a podpořit tak hospodářský růst.
  3. Podnikatelé by měli mít na paměti, že harmonizacezákladu podnikové daně nevyřeší nedostatky podnikových daní ukotvenýchv národních předpisech (jimiž se předpisy všech členských států jen hemží),ale ani nezavede podmínky vhodné k jejich řešení, a naopak vyvolá novéadministrativní náklady. Podnikatelé by tedy neměli podporovat myšlenkyharmonizace základu podnikové daně, ale měli by využít této příležitostik tomu, aby vyzvali své národní vlády k vymýcení nedostatků národníchpodnikových daní. Podnikatelé by také měli veřejně vyjádřit svůj názor naharmonizaci základu podnikové daně.

Signatáři petice:

Dr. Remigijus Šimašius – Lithuanian Free Market Institute,Vice-President, Lithuania

Barbara Kolm-Lamprechter – Hayek Institute, SecretaryGeneral, Austria

Alberto Mingardi – Istituto Bruno Leoni, Director, Italy

Pierre Bessard – Institut Constant de Rebecque, executiveDirector, Switzerland

Johnny Munkhammar – Timbro, Programme Director, Sweeden

Matthew Elliott – The TaxPayers‘ Alliance, ChiefExecutive, United Kingdom

Krassen Stanchev – The Institute for Market Economics,Executive Director, Bulgaria

Chresten Anderson – Copenhagen Institute, Director,Denmark

Peter Gonda – Conservative Institute of M.R. Stefanik, EconomicAnalyst, Slovakia

Dr. Tomasz Zylicz – WarsawUniversity Faculty of Economics, Dean, Poland

Dr. Oliver Knipping – The Institute for Free Enterprise,President, Germany

Neil O’Brien – Open Europe, Director, United Kingdom

Dr. Detmar Doering – Liberales Institut derFriedrich-Naumann-Stiftung, Director, Germany

Rahim Taghizadegan – Liberty ideas, President, Austria

Cecile Philippe – Institut Economique Molinari, DirectorGeneral, Belgium

Andrzej Sadowski – The Adam Smith Research Centre Warsaw,Vice-President, Poland

Dr. Andrzej Kondratowicz – R. Kudlinski OLYMPUS University,Deputy Rector, Poland

Gorka Echevarría – The Instituto Juan de Mariana, FiscalPolicy Director, Spain

Javier Alonso Gutiérrez – Asociación Madrile?a deConsumidores y Contribuyentes, President, Spain

Jiri Schwarz Jr. – Liberalni institut, Head of the Centerfor economic freedom, Czech Republic

Pierre Garello – IES-Europe, Director, France

Jean-Philippe Delsol – IREF, Director, Luxembourg

Martin Chren – The F. A. Hayek Foundation Bratislava,Director, Slovakia


Originální znění petice, včetně odkazu na studii Litevského Free Market Institute.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.