fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Podnikání není právo, ale výsada!

0

S velice originálním „argumentem“, proč je třeba soukromé hospody považovat za „veřejný prostor“, přišel Štěpán Kotrba ve svém článku publikovaném v Britských listech (17. 3. 2007):

„Z jednoduchého důvodu: provozování pohostinské živnosti jeregulovaným, nikoliv volným podnikáním. Řídí se zákony a předpisy, danérozsahem živnostenského oprávnění a koncesní listiny. Předpisů nenímálo. Zejména § 31 – povinnosti podnikatele živnostenského zákonahovoří jasně a nesmlouvavě.“

Ano, dle Kotrby jsou hospody „veřejným prostorem“, neboť „tak praví zákon“ a basta fidli. Roma locuta, causa finita! Diskuse o legitimitě státních zásahů do soukromého vlastnictví byla tímto argumentem  dozajista velmi obohacena. Předpokládám, že podobně by Kotrba  „vyřešil“ kupř. otázku, zda je ospravedlnitelné, aby stát zakazoval homosexuální styky dobrovolně navázáné mezi dospělými osobami – totiž prostým odkazem na verdikt Nejvyššího soudu USA ve věci Bowers v. Hardwick z roku 1986 (toto rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle něhož kriminalizace „sodomie“ není v rozporu s ústavou USA, bylo překonáno teprve nedávno opačným verdiktem ve věci Lawrence versus Texas (2003).

 Pominu- li oblíbené řečnické figury typu „když se vám to nelíbí, tak  přestaňte podnikat“, pokouší se Kotrba ospravedlnit současné zásahy do soukromého vlastnictví jen touto větou:

„Podnikání není právo, ale výsada. A z toho plyne i odpovědnost podnikatele a regulace státu.“

Rozumíme – li podnikáním používání vzácných zdrojů, které vlastním (ať již prostřednictvím prvotního přivlastnění či v důsledku smluvního převodu vlastnictví k dotyčnému zdroji) za účelem dosažení zisku, pak Kotrbův názor znamená, že jakákoli možnost obživy (snad s výjimkou ryze poustevnického života)  je privilégiem, které lidem uděluje teprve stát. Koneckonců, je – li podnikání „výsadou“, tím spíše musí být „výsadou“ výkon práce v zaměstnání – abych vůbec mohl být  zaměstnancem, musí tu nejprve logicky existovat někdo, kdo si mé služby najme.

Nezbývá než konstatovat, že Kotrba je očividně kovaným etatistou. Docela by mě zajímalo, zda existuje vůbec nějaký státní zásah do soukromého podnikání, který by Štěpán Kotrba byl ochoten prohlásit za nelegitimní, a jak by tento svůj verdikt odůvodnil.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.