fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Porodné

0

Návrh obsahuje hned několik rizik a vnitřních rozporů,je ve své podstatě nebezpečný, a zdaleka nelze vyloučit, žev budoucnu napáchá mnoho zla.

Je návrh řádněpodložen fakty a studiemi?

Obávám se, že návrh je založen na zcela nepodloženéhypotéze. V médiích, ve volebních programech a v parlamentníchprojevech se opakovaně objevuje následující argumentace. Nízká porodnost jenegativní jev, je způsobena ekonomickou situací rodin a nedostupnýmbydlením. Pokud tento stav změníme, porodnost stoupne.

Pokud je tato hypotéza pravdivá, pak musí platit,, žev bohatých zemích jako je Švýcarsko, Švédsko nebo severní Itálie docházík populační explozi. Naopak v chudých zemích jako je Bangladéš nebo Súdán,naopak dochází k dramatickému poklesu porodnosti. Stejný jev musí býtpozorovatelný i v rámci České Republiky, kde rodiny s vyššímipříjmy a s vlastním bytem mají více dětí. Je zjevné, že fakta jsous hypotézou v přímém a zásadním rozporu.

Kde se bere takto nepodložená víra? Kde se bere odvahaveřejně prezentovat nepodložené hypotézy jako fakta?

Jaká jsou rizikaa vedlejší efekty?

Hlubší úvaha musí odhalit i rizika navrhovaného zákona,protože každý zákon má i vedlejší negativní účinky. Je možné vyloučitnásledující scénář? Každá suma je relativní. Pro někoho může znamenat sto tisíccelé jmění, pro jiného příspěvek. Pro někoho bude tato suma znamenat klíčovýa pro jiného nepodstatný faktor. Zákon ve skutečnosti vytvoří trhs dětmi. Nežijeme v ideálním světě, ale v reálném, kde žijíi lidé neodpovědní, lidé závislí na alkoholu a hazardní hráči. Nebude právě pro tyto lidi příspěvek motivační? Budepříspěvek dostatečný pro přerušení slibně se rozvíjecí kariéry a zřeknutíse platu 40 tisíc korun měsíčně? Kde jsou záruky, že ve skutečnosti nebudeme financovatvíce dětí v neutěšených poměrech, bez šance na šťastné dětství, dobrévzdělání a produktivní život?

Je návrh sociálněspravedlivý, je morální?

Další problém spočívá v sociální spravedlnosti. Tentorozpor vynikne nejlépe na jednoduchém příkladu dvou rodin se třemi dětmia se zhruba stejnými příjmy. Jedné se narodily tři děti v letech2001 až 2007, druhé se narodí po roce 2007. Co ospravedlní transfer vevýši 270 tisíc korun, které jedna rodina bude muset zaplatit druhé?A nakonec, nejde v zásadě o obchod s dětmi, je návrhmorální?

Panuje shodav cílech zákona?

Konečně i základní premisa, že nízká porodnost jenegativní jev, je přinejmenším diskutabilní. Holandsko je zemí s vysokou hustotou obyvatelstva, Z této zeměve stále větší míře odcházejí dobře situovaní občané i se svými rodinami.Stěhují se do zemí jako je Austrálie nebo Kanada. Proč začínají znova,v cizí zemi a často s nižšími platy? Jako důvod uvádějí prostora životní prostředí. Méně obyvatelstva znamená menší tlak na zdrojea lepší kvalitu života. Proč naším cílem musí být Holandsko neboBangladéš, proč ne Kanada? Mluví se o řešení problému. Položil ale někdovážně otázku, zda problém vůbec existuje? Chceme Holandsko nebo Kanadu? Mne senikdo neptal. Mimochodem, hlasoval bych pro Kanadu.

Jde o odpovědnýnávrh nebo o politickou hru?

Připusťme ale, že většina bude pro model Holandska. Pak byproponenti řešení, založeného na porodném, měli dokázat, že jejich návrhfunguje, že negativní dopady jsou buď zanedbatelné, nebo akceptovatelné. Jelikožvšechny demografické studie ukazují, že ekonomická situace rodin působí přesněopačně, pak nezbývá než udělat následující jednoduchý pokus. Nechť tisícproponentů návrhu zákona (nejlépe poslanci a členové stran) založíúčelovou nadaci, do které každý vloží dvě stě tisíc korun plus roční příspěvkyna provoz nadace. Tato nadace bude po dobu pěti let vyplácet porodné ve výšisto tisíc korun členům nadace a jejich přímým potomkům za každé narozenédítě. Takto postavená nadace bude poměrně věrně odrážet náklady i dopadynavrhovaného řešení. Pokud skutečně dojde k růstu porodnosti, a cenabude odpovídat výsledkům, pokud oproti kontrolnímu vzorku nedoje k poklesukvality života nově narozených dětí (v parametrech, jako je četnost fyziologickýcha psychologických problémů nebo dosaženého vzdělání), budou mít poslancia představitelé politických stran morální právo předložit návrh zvýšeníporodného. Teprve pak zmizí vážné podezření, že jde o navýsostpopulistické, oportunistické, sobecké a bezohledné jednání, ve kterém jdejen o osobní a stranický prospěch.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.