fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Posílení koruny, co je a co není vidět?

0

Významné posilování koruny opětovně vyvolává diskuze o tom,jak domácí exportéři trpí a uvažují o uzavření svých firem. Pojďme se společněpodívat, jaké hrozby a příležitosti vyvolává změna kursu měny.

V roce 2000 byl kurs 42 CZK/ USD o šest let později jekurs poloviční. V tomto týdnu kurs prolomil hranici 21CZK/USD. Co lze z tohoto vývoje usuzovat.Tradiční a viditelné aspekty posílení kursu jsou ztížené podmínky proexportéry, kteří čelí omezenému prostoru pro tvorbu cen na zahraničních trzích.V konečném důsledku vede posílení kursu domácí měny k poklesu výnosůa k poklesu produkce. Tato hrozba se odráží v projevu exportérůsměrem k médiím a vládě resp.ČNB, která může ovlivnit výši měnového kursu.Hovoří se o propuštění zaměstnanců, rostoucí nezaměstnanosti a volá se po „jakémsi“ státním zásahu, který byeliminoval vzniklou újmu. Výhoda prodejů na zahraničních trzích je spojenás kursovým rizikem, které se může projevit právě při posílení domácí měny.Analogicky, výrobci stejného zboží, kteří jsou silní na domácím trhu nejsoutímto rizikem ohroženi. Z tohoto důvodu může být změna kursu posuzovánajako ohrožování konkurence mezi výrobci. Do jaké míry je to záležitost kursu ado jaké je to podnikatelské riziko nechť rozhodne čtenář.

To, co není vidět, je druhá strana mince. Posílení kursudomácí měny zvyšuje prostor pro snižování cen dovážených výrobků. To se můžeprojevit přímo jako pokles koncových cen, z čehož budou mít jistězákazníci radost nebo jako pokles cen vstupů do další výroby. Společnosti,které nakupují své vstupy na zahraničích trzích čelí poklesu cen a tedysnižováním nákladů na výrobu, což může v důsledku znamenat rozšířenívýroby, zvyšování počtu zaměstnanců a tak snížení nezaměstnanosti. Analogickysnížení nákladů, může zvýhodňovat tyto konkurenty před čistě domácími.

Změna kursu měny (ať posílení nebo pokles) má dvojí dopad.Je hrozbou pro jednu skupinu subjektů a zároveň je příležitostí pro druhouskupinu subjektů. Nelze s jistotou říci, zda má změna kursu čistěnegativní nebo čistě positivní dopad.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.