fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Posvěcený stav konkurence na trhu a její hledání

0

Mnoho bylo napsáno o tom, že konkurence vzniká působením tržních sil,které se projevují vznikem podnikatelských nápadů a jejich realizací,soutěží o přízeň zákazníků a mimochodem neexistencí překážek podnikání.Ačkoliv podmínku volného vstupu do odvětví zmiňuji jako poslední, mezipředpoklady pro vznik konkurence jí náleží místo klíčové. Je tomu takproto, že o podmínkách vstupu na trh rozhodují zpravidla státníinstituce (úřady, a nejčastěji ty, které mají na starost konkurenci).Zatímco podnikatelské záměry, jejich realizace a marketingové aktivitypatří do sféry soukromého podnikání, rozhodování o tom, co a komupovolit, patří čistě do sféry rozhodování úředníků.

Jeden takový povedený krok směrem k rozvoji konkurence učinil předpár měsíci Český telekomunikační úřad (ČTÚ), podle kterého již není načeském trhu místo pro dalšího mobilního operátora sítě GSM, a protoúřad na konci loňského roku (15. prosince 2008) rozhodl, že nevypíše tendr na volné kmitočty v pásmu 900 MHz (názoridnes.cz). Namísto toho hodlá přidělit tyto frekvence třem stávajícímmobilním operátorům. Úřad takto rozhodl s odkazem na rozhodnutí VládyČR, která stanovila počet licencí GSM na tři. Takováto regulace je alenaprosto v rozporu s rozvojem konkurenčního prostředí, kterého se snažíregulátoři v odvětví elektronických komunikací (od doby liberalizacedaného sektoru) dosáhnout všemožnými regulačními praktikami. Jediný,komu hraje dané opatření do karet, jsou současní operátoři, jejichžpozici úřad takto posiluje, zatímco potenciálním konkurentům zůstávajídveře na trh uzavřeny.

Tímto krokem se úřad dopustil zásadního pochybení ve svéregulačně-konkurenční činnosti. Uzamčení trhu je signálem pro stávajícípodnikatele, že se nemusí obávat nové konkurence, nemusí se bát, žezákazníci odejdou za lepšími a levnějšími službami. ČTÚ předem odmítlmožnost vyššího stupně hospodářské soutěže na trhu, a tím poškodilnejen potenciální zájemce o vstup na trh, ale především spotřebitelemobilních služeb. Uzavřením trhu se ztrácí jeden ze zásadních parametrůtrhu, tedy jeho dynamika (ta není definovaná počtem nabízejících, alezávisí na jejich tržním chování). Zablokováním vstupu na trh chráníúřad zavedené operátory před konkurencí, čímž mimoděk snižuje jejichmotivaci (potřebu) inovovat, rozvíjet nové služby, snižovat ceny.

Jen stěží lze porozumět logice myšlení úředníků, když úřad, který byměl dohlížet na rozvoj konkurence, při výskytu takovéto příležitosti krozšíření řad operátorů o nové tržní subjekty couvne a intenzivnějšíkonkurenci nepřipustí. Důvody jsou irelevantní, úřad nemůže posuzovatpodnikatelské záměry, úřad toto neumí. Není zde od toho, aby soudil,zda ten či onen subjekt je schopen něco dělat nebo není, to určujízákazníci a ti stejně jako další podnikatelé nedostali šancirozhodnout. Je smutné a zarážející, že úřad nedal příležitost anispotřebitelům.

Naproti tomu obdobný regulátor ve Velké Británii došel k rozhodnutí,že nabídne možnost vstoupit na trh dalšímu operátorovi a tendr nafrekvence vypíše. Jaký to rozdíl oproti českému a maďarskémuregulátorovi! Můžeme se směle ptát, k čemu takový úřad slouží (proč hoplatíme ze svých daní). Na jedné straně vytváří nesmyslné regulace nakonkurenčních trzích a na straně druhé cíleně brání vstupu konkurencena trh.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.