fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Potřebujeme lékařskou komoru?

0

V tisku nedávno proběhlainformace o ODS plánovaném zrušení povinného členství v České lékařské komoře(ČLK) .Téměř ihned se ozvali odpůrci tohoto kroku. Tito odpůrci zpravidla argumentujízájmy spotřebitelů. Tvrdí například následující: Lékařská komora mágarantovat kvalitu zdravotní péče a dohlížet nad tím, aby se lékaři chovali vsouladu s lékařskou etikou. Pokud jakýkoli lékař špatně léčí nebo se chová kpacientovi hrubě, může ho komora v krajním případě vyloučit (viz odkaz výše).Stane-li se tak, nemůže lékař nadále vykonávat svoji praxi a musí hledat obživujinde.

Odpůrcitěchto argumentů upozorňují na skutečnost, že lékaři v komoře zpravidla držípři sobě. (Za rok 2005 byl vyloučen z komory pouze 1 lékař.) Navíc stížnosti sezpravidla řeší jen důtkou nebo pokutou. A i o těch rozhodují sami lékaři. Nelzeočekávat tedy jejich velkou účinnost. Navíc sama komora může být zneužita proosobní či politické ambice. Nicméně ponecháme-li stranou tyto argumenty, můžemese oprávněně ptát, zda je něco takového, jako povinné členství v komoře vůbecnutné. Svobodný trh sám o sobě účinně řeší takovéto problémy. Na svobodném trhulékaři a zdravotnická zařízení nabízejí své služby v konkurenci mezi sebou.Tato skutečnost sama vede k růstu kvality a naopak k omezení nejrůznějšíchpochybení. V případě pochybení totiž pacienti a jejich pojišťovny samipřestanou vyhledávat služby nespolehlivých, hrubých nebo často chybujícíchlékařů a zdravotnických zařízení. Jen těžko si lze například představit, žezákazníci budou nadále dobrovolně využívat služeb nemocnice, která má podezřelevysokou úmrtnost  nebo budou chodit klékaři, který s nimi jedná hrubě. Prostě půjdou jinam, kde za svoje penízedostanou lepší služby. Dobří lékaři budou prosperovat, zatímco ti špatní budouz trhu (tj. poskytování lékařské péče) nuceni odejít. Svobodný trh ve zdravotnictví také „rozhodne“ o smysluplnosti samotné existence lékařské komory jako dobrovolné „servisní“ organizace.  Žádná komora s povinnýčlenstvím není potřebná. Bohužel takové možnosti státní systémfinancování zdravotnictví mnohdy nenabízí.

 

Více o trhu ve zdravotnictví v Šťastný, Dan a kol: Zdravotnictví trochu jinak, Terra Libera, sv. 1

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.